ހޮނިހިރު 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020
06 އަތަ
1442 ސަފަރު 08
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
އައްޑޫ ރޭޕް ކޭސް

ރޭޕްގެ ތުހުމަތުގައި އައްޑޫއިން ހައްޔަރު ކުރި ދެ މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

  • އިތުރު ބަޔަކު ހިމެނޭކަން މިހާތަނަށް ތަހުގީގަށް ފާހަގަވެފައެއްނުވޭ
  • ވިކްޓިމްގެ ސައިކޮލޮޖިކަލް އެސެސްމެންޓެއް ހެދުމަށް ވަނީ ފުވައްމުލަކަށް ގެންގޮސްފަ

ކ. މާލެ | 3 އޯގަސްޓް 2020 | ހޯމަ 14:53 | 2,088

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ރޭޕްގެ ތުހުމަތުގައި އައްޑޫއިން ހައްޔަރު ކުރެވުނު ދެ މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ މި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ ބަންދަށް ކޯޓުން 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މައްސަލައިގައި އިތުރު ބަޔަކު ހިމެނޭކަން މިހާތަނަށް ތަހުގީގަށް ފާހަގަވެފައިނުވާ ކަމަށާއި މިކަމާއި ގުޅިގެން އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުން އިތުރަށް ބުނީ ބުނީ އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތް އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އަށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި ސައިކޮލޮޖިކަލް އެސެސްމެންޓެއް ހެދުމަށް ފުވައްމުލަކަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރުމުގައި ފުލުހުން އަމަލު ކުރާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ފުރިހަމަ ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.