އަންގާރަ 11 އޯގަސްޓު 2020
01 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 21
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
މާސްކު ނާޅާ އުޅޭ މީހުން ޖޫރިމަނާކުރުން

މާސްކު ނާޅާ އުޅުނު 4 މީހެއް ޖޫރިމަނާކޮށްފި

  • 116 މީހަކަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވޭ
  • މާސްކް ނާޅާނަމަ 1000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ

ކ. މާލެ | 2 އޯގަސްޓް 2020 | އާދީއްތަ 02:16 | 2,279

މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރިއިރު މަގުމަތީގައި މަނާ ވަގުތުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުން ބަލާ ފުލުހުން ނަން ނޯޓް ކުރަނީ - ޕޮލިސް

މާލޭގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް ފާއިތުވި ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި އިތުރުވަމުންދާތީ އާންމު ތަންތަނުގައި އުޅޭއިރު މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރު ކަމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، މާސްކު ނާޅާ އުޅުނު 4 މީހެއް ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެޗްއީއޯސީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މަގުމަތީގައި އުޅޭ ފަރާތްތައް މާސްކު އަޅައިގެން އުޅޭތޯ ކަށަވަރުކުރުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތްކުރާއިރު، ހޮނިހިރު ދުވަހަކީ މިކަން ތަންފީޒުކުރި ފުރަތަމަ ދުވަހުއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ) ގެ ތަރުޖަމާން ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް ވިދާޅުވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު 1 ން ރޭގަނޑު 9 އަކަށް 116 މީހަކަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި 4 މީހަކު ޖޫރިމަނާވެސް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އާންމު ތަންތަނުގައި މާސްކް ނާޅާނަމަ 1000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެގޮތުން މިއަދު 116 ފަރާތަކަށް ނަސޭހަތް ދެވިފައިވޭ. އަދި ހަތަރު ފަރާތެއް މިހާތަނަށް ވަނީ މިއަދުގެ އެކަކުން ފެށިގެން ނުވައަކާ ހަމައަށް ޖޫރިމަނާ ކުރެވިފައި

~ ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ) ގެ ތަރުޖަމާން ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް

ޑރ. ނަޒްލާ ވަނީ މާސްކު އެޅުމުގެ އިތުރުން، އެހެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ހުރިހާ ފަރާތަތަކަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.

އެގޮތުން، ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމަށާއި، ދެ އަތް ސާފުކޮށް ބެހެއްޓުމަށާއި ބަލީގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ހުރި ނަމަ ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދިއުމަށް އިލްތިމާސްކުރެއްވިއެވެ. ޚާއްސަކޮށް އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ދިގު މުއްދަތަކަށް ބޭސްކުރާ މީހުން، ހުން އައިސް ނޭވާލާން އުނދަގޫވާނަމަ އަވަހަށް ފްލޫކްލިނިކަށް ދެއްކުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.