އަންގާރަ 04 އޯގަސްޓު 2020
07 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 14
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:38
އަވާނީ ފަރެސް ރިސޯޓް

ބ.ފަރެހުގައި ހަދާ ރިސޯޓުގެ މަސައްކަތައް ހުއްޓުމެއް ނާންނާނެ: އަވާނީ

  • މިއީ 70 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޚަރަދު ކޮށްގެން ހަދާ ރިސޯޓެއް

ކ. މާލެ | 1 އޯގަސްޓް 2020 | ހޮނިހިރު 18:10 | 3,064

ބ. ފަރެސް، ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކޮށް 2021 ގައި ހުޅުވޭނެ - އާކައިވް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަޝްހޫރު ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ އަވާނީ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް އިން ބ.ފަރެހުގައި ހަދާ 200 ކޮޓަރީގެ ރިސޯޓުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް، އަވާނީގެ މައި ކުންފުނި ކަމުގައިވާ މައިނަރ ހޮޓެލްސްގެ ސީއީއޯ ދިލިޕް ރާޖަކަރިއަރ އާ ހަވާލާދީ ހޮޓަލިއަރ އިންޑިއާ އިން ބުނެފިއެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނީ ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދަށް ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވެފައި ވީ ނަމަވެސް ފަރެހުގައި ހަދާ ރިސޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސް 2021 ގައި ރިސޯޓު ހުޅުވުމުގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނެ ކަމުގައެވެ.

އަވާނީން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހަތް ޕްރޮޕަޓީ ތަރައްގީކޮށް ހުޅުވުމަށެވެ.

ބ.ފަރެހުގައި އަވާނީން ހަދާ ރިސޯޓަކީ އެކުންފުނިން ރާއްޖޭގައި ހަދާ ފުރަތަމަ ރިސޯޓެވެ.

ހަތްދިހަ މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުކޮށްގެން ބ.އަތޮޅު ފަރެހުގައި، އަވާނީ ފަރެސްގެ ނަމުގައި ރިސޯޓެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 2011 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭރު ޕްލޭން ކޮށްފައިވަނީ 2019 ވަނަ ރިސޯޓު ހުޅުވުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.