އަންގާރަ 04 އޯގަސްޓު 2020
07 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 14
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:38
ތާމޯމީޓަރުގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުން

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮތް ތާމޯމީޓަރެއްގެ ވެރި ފަރާތް ހޯދަނީ

  • މި ތާމޯމީޓަރު ފެނިފައިވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށްގެނައި ދެ މީހެއްގެ އަތުން

ކ. މާލެ | 1 އޯގަސްޓް 2020 | ހޮނިހިރު 15:19 | 1,506

އިންފްރާރެޑް ތާމޯމީޓަރެއްގެ ފޮޓޯއެއް - ގޫގުލް

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށުގައި އޮތް އިންފްރާރެޑް ތާމޯމީޓަރެއްގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އެ ތާމޯމީޓަރަކީ 2020 ޖުލައި 30 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:56 އެހާކަންހާއިރު އޯކިޑްމަގު ސަލްސާ ރޯޔަލް ކައިރިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައި ދެ މީހެއްގެ އަތުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ތާމޯމީޓަރެއް ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، މި އިންފަރާރެޑް ތާމޯމީޓަރުގެ ވެރިފަރާތުން، ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު 9631696 އަށް ގުޅުވައި، އިންސިޑެންޓް ނަންބަރު 461545 ވިދާޅުވެ، ކާކުކަން އެނގޭނެ ލިޔުމަކާއެކު ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގަށް ހާޒިރުވެ ތާމޯމީޓަރާ ހަވާލުވެލެއްވުން އެދޭ ކަމަށެވެ.

އިފްރާރެޑް ތާމޯމީޓަރަކީ، ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާ މި ދުވަސްވަރު، މީހުންގެ ހުން ބެލުމަށް ވަރަށް ގިނައިން ބޭނުން ކުރަމުންދާ ވަސީލަތެކެވެ.

އެގޮތުން، ހިދްމަތްދޭ ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި، އާންމު ހިދްމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފިހާރަތައްފަދަ ގިނަ ތަންތަނގާއި ތާމޯމީޓަރުގެ ބޭނުން ކުރަމުންދާއިރު، އޭގެ ޑިމާންޑް ވެސް ކޮވިޑް-19އާއެކު ވަނީ އިތުރު ވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.