ހުކުރު 07 އޯގަސްޓު 2020
10 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ކޮވިޑް19-އިންޑިއާ

އިންޑިއާ އަށް އެތެރެވާ އެންމެން 14 ދުވަހު ކަރަންޓީން ވުން މަޖުބޫރު ކުރަނީ

  • ފުރަތަމަ 7 ދުވަހު ހުންނަން ޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި، ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭނީ އަމިއްލަ އަށް

ކ. މާލެ | 31 ޖުލައި 2020 | ހުކުރު 13:34 | 3,429

ދިއްލީގެ އިންދިރާގާނދީ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ފަސިންޖަރުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ.. - އޭ.އެން.އައި

އިންޑިއާ އަށް އެތެރެވާ ކޮންމެ މީހަކު 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ކަރަންޓީން ވުން މަޖުބޫރު ކުރުމަށް އިންޑިއާ އިން ނިންމައިފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބުނެފައިވަނީ، އިންޑިއާ އަށް ދަތުރު ކުރުމަށް ފްލައިޓަށް އެރުމުގެ ކުރިން، ކޮންމެ ފަސިންޖަރަކުވެސް އިންޑިއާ އަށް އައުމާ އެކު 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ކަރަންޓީން ވުމަށް އެއްބަސްވާން ޖެހޭނެ ކަމުގައެވެ.

މި 14 ދުވަހުގެ ތެރޭން ފުރަތަމަ ހަތް ދުވަހު ހުންނަން ޖެހޭނީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއް ގައެވެ. މި ގޮތުން ހުންނަ ހުރުމުގައި ޚަރަދު ހަމަ ޖައްސަން ޖެހޭނީ ފަސިންޖަރަކު އަމިއްލަ އަށް ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

ދެވަނަ ހަފްތާގައި އެމީހަކު އެދޭ ތަނެއްގައި ކަރަންޓީންގެ ބާކީ މުއްދަތު ހަމަ ކުރާގޮތައް ދޫކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެމީހަކު އަމިއްލަ އަށް ސިއްހީ ހާލަތު މޮނިޓަރކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

މި އުސޫލު މިހެން އޮތް ނަމަވެސް ވަރަށް ޚާއްސަ ހާލަތެއްގައި މުޅި ސާދަ ދުވަސް ހޯމް ކަރަންޓީނަށް ދޫކުރެވިދާނެ ކަމަށް ގަވައިދުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މި ގޮތައް ދޫކުރާ މީހުން އުޅޭ ނޫޅޭ ގޮތް ދެނެގަތުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޚާއްސަ އެޕްލިކޭޝަނެއް ކަމަށްވާ "އަރޮގްޔާ ސެޓޫ" ޑައުންލޯޑް ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

އޮގަސްޓް 1 ގައި އިންޑިއާގެ ވައިގެ ބަނދަރުތައް ބައިނަލް އަގްވާމީ ދަތުރުތަކަށް ހުޅުވާލުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދިއުމާއެކު އެ ތާރީޚުގެ ފަހުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އެކި ގައުމުތަކުން އިންޑިއާ އަށް ދަތުރު ކުރާނެ ކަމަށް ވަނީ ބެލިފައެވެ.

އިންޑިއާގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނެރެފައިވާ ގަވައިދުގައިވާ ގޮތުން އިންޑިއާ އަށް އަންނަ ކޮންމެ ފަސިންޖަރެއްގެ ފިނިހޫނު މިން އެއަރޕޯޓުތަކުން ބަލަމުން ދާނެއެވެ. ކޮވިޑް ބަލީގެ ނިޝާނެއް ފެނިއްޖެނަމަ އެމީހަކު ވަގުތުން އެކަހެރިކޮށް ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކަށް ގެންދަން ޖެހޭ ގޮތައް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުން ނެރުނު ގަވައިދުގައި ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.