އަންގާރަ 04 އޯގަސްޓު 2020
07 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 14
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:38
އެމްއޭސީއެލް

އެއަރޕޯޓް ކުންފުނި ހިންގުމާ ގޯޑަން ހަވާލުވެވަޑައިގެންފި

  • އެކްޓިންގ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުކަން ކުރެއްވި، މޫސާ ސޯލިހު ވަނީ 39 އަހަރަށްފަހު ހިދުމަތުން ރިޓަޔާ ކުރައްވާފަ
  • ގޯޑަން އަކީ އޭވިއޭޝަން އިންޑަސްޓްރީގައި 30 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ހުންނެވި ބޭފުޅެއް
  • އޭގެތެރެއިން 20 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ގޯޑަން ހޭދަކުރައްވާފައިވަނީ އެގްޒެކެޓިވް އަދި ބޯޑު ފެންވަރުގެ މަގާމުތަކުގައި

ކ. މާލެ | 26 ޖުލައި 2020 | އާދީއްތަ 18:30 | 3,257

ގޯޑަން އެންޑްރޫ ސްޓުއާޓް: އެމްއޭސީއެލްގެ ހިންގުމާ މިއަދު މިވަނީ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާފައި - އެމްއޭސީއެލް

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) ގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމާއި ރަސްމީކޮށް ގޯޑަން އެންޑްރޫ ސްޓުއާޓް ހަވާލުވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

ގޯޑަން އެ މަގާމާއި ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންފައިވާކަން އާދިއްތަ ދުވަހު، އެމްއޭސީއެލް އިން ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފޮނުވި ސާކިއުލާއެއްގައި ބުނެފައެވެ.

އެމްއޭސީއެލް ހިންގުމާ ގޯޑަން ހަވާލުވެވަޑައިގެންވިއިރު، އާދިއްތަ ދުވަހު ވަނީ އެކްޓިންގ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުކަން ކުރެއްވި، މޫސާ ސޯލިހު 39 އަހަރަށް ފަހު ހިދުމަތުން ރިޓަޔާ ކުރައްވާފައެވެ.

އެމްއޭސީއެލްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ގޯޑަން އަކީ ޔޫރަޕް، މެދުއިރުމަތި، އުތުރު އެފްރިކާ، އޭޝިއާ އަދި އުތުރު އެމެރިކާގައި އޭވިއޭޝަން އިންޑަސްޓްރީގައި 30 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ހުންނެވި ބޭފުޅެއް ކަމަށް އެމްއޭސީއެލް އިން ބުނެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 20 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ގޯޑަން ހޭދަކުރައްވާފައިވަނީ އެގްޒެކެޓިވް އަދި ބޯޑު ފެންވަރުގެ މަގާމުތަކުގައި ކަމަށް އެމްއޭސީއެލް ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.