ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2017 | ބުދަ 07:05
އެމްއާރުޑީސީ އާއި ސްޓެލްކޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އެމްއާރުޑީސީ އާއި ސްޓެލްކޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އެމްވީ ފޯރި
ކްލަބު މޯލްޑިވްސް
އެމްއާރުޑީސީ އިން ސްޓެލްކޯ ބަލިކުރިއިރު، ފެނަކަ އާއި ޕޮލިސް ކްލަބުގެ ކުރިމަތިލުމަށް ހަމަހަމަ ނިމުމެއް
އަންހެން ބައިން ފެނަކަ ވަނީ 17-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ތައުލީމީ ގުޅުން ބަލިކޮށްފަ
އެމްއާރުޑީސީ ޓީމުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ކުޅޭ ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ

ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2017 ގައި އެމްއާރުޑީސީއިން ވަރުގަދަ ސްޓެލްކޯ ބަލިކުރިއިރު، ފެނަކަ އާއި ޕޮލިސް ކްލަބު ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ހަވީރު މާފަންނު ވެލި ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން، ގުރޫޕު އީ ގައި އެމްއާރުޑީސީއިން ސްޓެލްކޯ ބަލިކުރީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. ވާދަވެރި ކުޅުމެށް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗުގައި އެމްއާރުޑީސީއިން ކާމިޔާބުކުރި 2 ލަނޑުވެސް އެޓީމުން ޖަހާފައިވަނީ ދެވަނަ ހާފުގެ ތެރޭގަ އެވެ. ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ އެޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ނިއުރޭޑިއަންޓަށް ކުޅެމުން އަންނަ މަހިބަދޫއަށް ނިސްބަތްވާ ކުޅުންތެރިޔާ މިދުހަތު ފަހުމީ (ބިޗާޑް) އެވެ. ދެވަނަ ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށް ދިނީ މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ހޯދި މުހަންމަދު ލިޔާހު އެވެ.

އަންގާރަ ދިވަހު ހަވީރު ގުރޫޕު އެފްގައި ޕޮލިސް ކުލަބާ ފެނަކަ ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވީ 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑުޖަހާ ލީޑު ނެގީ ޕޮލިސް ކުލަބުންނެވެ. މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ތެރޭގައި މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އަހުމަދު ރިޝްފާން އެވެ. ނަމަވެސް ޕޮލިހުން ލީޑުގައި ކުޅެމުން ދަނިކޮށް ފެނަކައިން ވަނީ ފުލުފުލުގައި ދެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް ލީޑު އަތުލާފަ އެވެ. ފެނަކައަށް ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްދިނީ އަހުމަދު ހަލީމް އެވެ. އޭގެ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް ފަހުން އެޓީމުން ލީޑު ނެގީ ނާވީ މުހަންމަދުގެ ލަނޑުންނެވެ. މެޗުން ޕޮލިސް ޓީމު ސަލާމަތް ކޮށްދިނީ އަލީ ރިޝްވާން އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރީ މެޗު ނިމެން ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

މުބާރާތުގެ އަންހެން ބައިން އަންގާރަ ދުވަހު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުތަކުން ފެނަކަ ވަނީ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ތައުލީމީ ގުޅުން ބަލިކޮށްފަ އެވެ. އެ މެޗު ފެނަކައިން ކާމިޔާބުކުރީ 17-0 ގެ ނަތީޖާއަކުނެވެ. މި މެޗުގައި މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދި ފެނަކަ ޓީމުގެ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ ސަސިޗާ ވަނީ 13 ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. އެޓީމުގެ އަނެއް ލަނޑުތަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މަރިޔަމް ޒައިނާ އާއި އައިޝަތު ސަމާ އާއި ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ ޖެންޖިރާ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން މަރިޔަމް ޒައިނާ ވަނީ 2 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ހަވީރު އަންހެން ބައިން ދެން ކުޅުނީ އެމްއޭސީއެލް އާއި އުރީދޫ އެވެ. މި މެޗް އެމްއޭސީއެލްއިން ފަސޭހަކަމާއެކު ކާމިޔާބުކުރީ 7-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި މެޗުގައި އެމްއޭސީއެލްގެ ހުރިހާ ލަނޑެއްވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ އެ ޓީމުގެ ބިދޭސީ 2 ކުޅުންތެރިންނެވެ. އެގޮތުން ސަބްރީތާ ބަންދާރީ ވަނީ 5 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. ބާކީ ލަނޑުތަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އަނީތާ އެވެ.

މުބާތާތުގެ ފިރިހެން ބައިން ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅޭނީ، އެމްއެންޔޫ ސަޓާފް ކުލަބާއި ކްލަބް ވީއޭއެމްކޯ ބައްދަލުކުރާ މެޗާއި، އެޗްޕީއެސްއެން އާއި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކްލަބު ބައްދަލުކުރާ މެޗެވެ.

މުބާރާތުގެ އަންހެން ބައިން ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ 4 މެޗެއް ކުޅެވޭނެ އެވެ. އެއީ ކުލަބު އިމިގްރޭޝަން އާއި ކުލަބު އާސަންދަ ބައްދަލުކުރާ މެޗާއި، ދިވެހި ސިފައިންގެ ކުލަބާއި ޓީމް އައިޖީއެމްއެޗް ބައްދަލުކުރާ މެޗާއި ޕޮލިސް ކުލަބާއި ފެހި ފަހި ކުލަބު ބައްދަލުކުރާ މެޗުގެ އިތުރުން އެމްޕީއެލް އާއި އެސްޓީއޯ ބައްދަލުކުރާ މެޗެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 13 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް