ބޮލީވުޑް
ސުޝާންތްގެ "ދިލް ބޭޗާރާ" ގެ ޓްރެއިލަރ އަނެއްކާވެސް ރެކޯޑެއް މުގުރާލީ؟
 
މި ފިލްމްގެ ޓްރެއިލާއަށް ވަނީ 10 މިލިއަން ލައިކްސް ލިބިފައި
ކ. މާލެ |

މިދިޔަ މަހު އަމިއްލައަށް މަރުވި ބޮލީވުޑް އެކްޓަރ ސުޝާންތް ސިންގް ރާޖްޕުތް އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ފިލްމް "ދިލް ބޭޗާރާ" ގެ ޓްރެއިލަރ މިވަނީ ޔޫޓިއުބް ރެކޯޑެއް މުގުރާލާފައެވެ.

މިހިނގާ ޖުލައި މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކޮށްފައިވާ މި ޓްރެއިލަރ އަށް ވަނީ 10 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ "ލައިކް" ލިބިފައެވެ. އަދި ފިލްމެއްގެ ޓްރެއިލަރ މިހާ ގިނަ ލައިކްސް ލިބުނު ޓްރެއިލަރ އަށް "ދިލް ބޭޗާރާ" ގެ ޓްރެއިލަރ ވަނީ ވެފައެވެ.

ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރ މުކޭޝް ޗާބްރާ އަދި ފިލްމްގެ ބަތަލާ ސަންޖަނާ ސަންގީ ވަނީ މި ޚަބަރު ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް ޓްރެއިލަރ ވަނީ އިތުރު ރެކޯޑެއް މުގުރާފައެވެ. "ދިލް ބޭޗާރާ"ގެ ޓްރެއިލަރ ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ޓްރެއިލަރ ރިލީޒް ކުރިތާ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ ލައިކް ލިބުނު ވީޑިއޯއަށެވެ.

ދިހަ ދުވަސް ތެރޭގައި ޓްރެއިލަރ ބަލާފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 70 މިލިއަނަށް އަރާފައެވެ.

މި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމެއް ކަމަށްވާ ޑިޒްނީ ޕަލްސް ހޮޓް ސްޓާއިންނެވެ. މި ފިލްމް މި މަހުގެ 24 ގައި ސްޓްރީމް ކުރަން ފަށާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
100%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved