ހުކުރު 14 އޯގަސްޓު 2020
04 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 24
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:34
ސައުދީއަށް ދިން ހަމަލާ ކުށްވެރިކުރުން

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ދިން ޙަމަލާތައް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުށްވެރިކޮށްފި

  • ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން މަޝްވަރާކުރުން މުހިއްމުކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވޭ

ކ. މާލެ | 13 ޖުލައި 2020 | ހޯމަ 13:41 | 3,201

މި 2 ދުވަހު ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިން ސައުދީއަށް ފޮނުވި ހަމަލާތަކުގައި ބޭނުންކުރި މިސައިލެއް - ޚަލީޖް ޓައިމްސް

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް އަމާޒުކޮށްގެން އިއްޔެ ދިން ބެލެސްޓިކް މިސައިލް އަދި ޑްރޯން ޙަމަލާ ދިވެހި ސަރުކާރުން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ.

މެދުކެނޑުމެއް ނެތި މިގޮތަށް ދޭ ޙަމަލާތަކަކީ އެސަރަހައްދުގެ ހަމަޖެހުމަށް އޮތް ނުރައްކަލެއްކަމަށާއި، ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން މަޝްވަރާކުރުން މުހިއްމުކަމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ފުރުސަތުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއާއެކު ވާކަމާއި، ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސައްކަތުގައި ފަހަތަށް ނުޖެހި އަބަދުވެސް ދެމިއޮންނާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ އަރުވާފައެވެ.

ސައުދީން ބުނެފައިވަނީ އާދީއްތަ އަދި ހޯމަ ދުވަހު މިސައިލް ހަމަލާ ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. ހަތަރު މިސައިލާ 7 ޑްރޯންއިން ހަމަލާ ދީފައިވަނީ ޔަމަނުގައި ތިބި އީރާނުން ވާގިވެރިވާ ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިން ކަމަށް ސައުދީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.