އަންގާރަ 04 އޯގަސްޓު 2020
07 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 14
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:38
ބޮލީވުޑް

200 ނެށުންތެރިންނަށް ވަރުން ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

  • މީގެ ތެރެއިން ގިނަ ނެށުންތެރިންނާއި އެކު ވަރުން ވަނީ ތިން ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 10 ޖުލައި 2020 | ހުކުރު 17:57 | 1,960

ވަރުން ދަވަން - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

އެކްޓަރ ވަރުން ދަވަން 200 ނެށުންތެރިންނަށް ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކޮވިޑް-19 ޕެންޑަމިކް އާއި ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ 200 ނެށުންތެރިއެއްގެ އެކައުންޓަށް ވަރުން ވަނީ ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

ކުރީގެ ބެކްގްރައުންޑް ޑާންސަރ އަދި މިހާރު ލަވަތަކުގެ ކޯޑިނޭޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ރާޖް ސުރާނީ ބުނެފައިވަނީ ބޭނުންޖެހިފައިވާ ނެށުންތެރިންނަށް ވަރުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ފަރާތްތަކަކީ ނެށުމާއި ގުޅުންހުރި ތިން ފިލްމެއްގައި ވަރުން އާ އެކު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މީހުން ކަމަށެވެ. ނެށުންތެރިންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތައްތައް ހުރިހގޮތާއި މެދު ކަންބޮޑުވާކަމަށާއި އަދި އެފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ވަރުން ދީފައިވާ ކަމަށް ރާޖު ސުރާނީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިމަހުގެ ކުރީކޮޅު އެކްޓަރ ޝާހިދު ކަޕޫރު ވެސް ވަނީ ބޭނުންޖެހިފައި ތިބި ބޮލީވުޑްގެ 40 ނެށުންތެރިއަކަށް ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ދެތިންމަހުވެސް އެފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ޝާހިދު ކަޕޫރަކީ ވެސް ކުރިން ބެކްގްރައުންޑް ޑާންސަރއެއް ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ އެކްޓަރެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.