އަންގާރަ 11 އޯގަސްޓު 2020
01 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 21
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސީ މަގާމުތައް

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއާ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރުވެސް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

  • ހައްސާން މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވަނީ، މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި އަލީ ވަހީދު ވަކިކުރުމަށް ފަހު
  • މި ދެ މައްސަލައަކީ ގުޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް މިހާތަނަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން ނުބުނޭ
  • ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް މިނިސްޓަރ ގޯނާކުރުމުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ

ކ. މާލެ | 9 ޖުލައި 2020 | ބުރާސްފަތި 17:09 | 12,110

ސީނިއާ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ހައްސާން - ފޭސްބުކް

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއާ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ހައްސާން މަގާމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ.

އޭނާ މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވާކަން ރައީސް އޮފީހުން ވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ. ހައްސާން ވަކިކުރި ސީދާ ސަބަބެއް ރައީސް އޮފީހުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ހައްސާން މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވަނީ، މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ސީރިއަސް މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެ، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމުން އަލީ ވަހީދު ވަކިކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ.

އަލީ ވަހީދުއަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހިމެނެއެވެ. މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް އަލީ ވަހީދަށް ރައީސް އެންގެވީ، އަނިޔާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރި ޖިންސީ ގޯނާގެ ވާހަކަތައް އެ މުވައްޒަފުން ރައީސްއާ ބައްދަލުކޮށް ހިއްސާކުރުމުންނެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެނދުނާ ހަމަޔަށް ވެސް އަލީ ވަހީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިނުވާތީ، ރައީސް ވަނީ އޭނާ މަގާމުން ވަނީ ވަކިކޮށްފައެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ދިމުގްރާތީ ތާރީހުގައި، ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ވަޒީރަކު މަގާމުން ވަކިކުރެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އަލީ ވަހީދު މަގާމުން ވަކިކުރުމާއި ގުޅިގެން، ވަގުތީ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ހިންގުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލްއާ ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.