ހޯމަ 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020
08 އަތަ
1442 ސަފަރު 10
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
މެމްބަރު ޖާބިރުގެ ސިޓީ

މައުމޫނުގެ ތެދުވެރިކަން ނެތްކަން ކޯލިޝަނަށް ސާބިތުކޮށްދޭނަން: ޖާބިރު

  • މައުމޫން އަކީ ވައުދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިއްތަވާ އިތުރުފުޅާއި ހީލަތް ހައްދަވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • އެމްއާރްއެމް ވަކި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިކަމަށް ވިދާޅުވި
  • މައުމޫނާ ދެކޮޅަށް ޖާބިރު ވަނީ މައްސަލައެއް ހުށައަޅާފައި

ކ. މާލެ | 7 ޖުލައި 2020 | އަންގާރަ 17:33 | 6,422

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު - ރައީސް އޮފީސް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމެންޓް (އެމްއާރްއެމް)، ސަރުކާރު ކޯލިޝަަނުން ވަކި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނު ދުވަސްވަރު، ޖާބިރު އަތުން ރައީސް މައުމޫން ނެންގެވި 29 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ސިވިލް ކޯޓަށް ވަނީ މައްސަލައެއް ހުށައަޅުއްވާފައެވެ. ނަމަވެސް އެފަދަ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް މައުމޫން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސް މައުމޫން އަށް ފޮނުއްވެވި ސިޓީއެއްގައި ޖާބިރު ވިދާޅުވީ، 30 އަހަރުގެ ވެރިކަމެއް ކުރެއްވި ބޭފުޅަކު، ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވައުދުތަކަށް އިހްތިރާމް ނުކުރައްވާ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުނަންގަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިތުރުފުޅު ހައްދަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މައުމޫން ވަނީ، އޭނާގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް ވެސް ޖާބިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

29 މިލިއަން ރުފިޔާ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށައަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅުވައި ޖާބިރު ވިދާޅުވީ، މައުމޫން އަކީ ވައުދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިއްތަވާ އިތުރުފުޅާއި ހީލަތް ހައްދަވާ، ބަހުގައި ތެދުވެރިކަން ނެތް ބޭފުޅެއްކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ކޯލިޝަންގެ އެންމެހާ ޕާޓީތަކަށް ސާބިތުކޮށް ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. ޑީއާރްޕީގެ ލީޑަރު ވިދާޅުވީ، ދިވެހި ސަރުކާރު އެކުލެވިފައިވާ ކޯލިޝަނުން މައުމޫންގެ އެމްއާރްއެމް ވަކި ކުރަން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް، އެ ޕާޓީން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރު އެކުލެވިފައިވާ ކޯލިޝަނުން މަނިކުފާނުގެ ޕާޓީ ވަކި ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީން މިހާރުން މިހާރަށް ފަށާފައިވާ ކަމަށް މަނިކުފާނުގެ މަޢުލޫމަތަށްޓަކައި ދެންނެވިން

~ ޑީއާރްޕީގެ ލީޑަރު - އަބްދުﷲ ޖާބިރު

ރާއްޖެއެމްވީއަށް ކުރިން ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި މެމްބަރު ޖާބިރު ވިދާޅުވީ އެ ފައިސާ ރައީސް މައުމޫނަށް ދެއްވީ ޑިމޮކްރެސީ އަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. ޖާބިރު ވިދާޅުވީ ރައީސް މައުމޫނަށް ދެއްވި ފައިސާ އަނބުރާ އިންޓްރެސްޓާއި އެއްކޮށް ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި ކަމަށެވެ. ރައީސް މައުމޫނަށް ސިޔާސީ ގޮތުން ލިބިލައްވާ ފައިސާއިން 50 އިންސައްތަ ޖާބިރު އަށް ދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެރުވިކަމަށް ޖާބިރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.