ހުކުރު 14 އޯގަސްޓު 2020
04 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 24
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:34
ކޮވިޑް-19ށް ކުރި ހަރަދުތައް

ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް 975.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފި

  • 9 ވަނަ ހަފްތާގައި ހަރަދުކޮށްފައިވަނީ 12.1 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • ހެލްތް މިނިސްޓްރީން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19ށް 148.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހަރަދުކޮށްފަ

ކ. މާލެ | 4 ޖުލައި 2020 | ހޮނިހިރު 14:04 | 2,693

ކޮވިޑް-19ށް ދަރުބާރުގޭގައި ހެދި ނެޝަނަލް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށާއި ފަރުވާދިނުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް 975.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު އާންމުކުރާ ކޮވިޑް-19ގެ ހަރަދުތައް ދައްކާގޮތުން 8 ވަނަ ހަފްތާއަށްވުރެ 9 ވަނަ ހަފްތާގައި ކުރި ހަރަދު ވަނީ 1.3 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން 9 ވަނަ ހަފްތާގައި ހަރަދުކޮށްފައިވަނީ 12.1 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ކޮވިޑް-19ށް ޖުމްލަ ކުރި ހަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން 9 ވަނަ ހަފްތާފައި އެންމެ ގިނައިން ހަރަދު ހިނގާފައިވަނީ ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށެވެ. ހެލްތް މިނިސްޓްރީން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19ށް 148.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހަރަދުކޮށްފައެވެ. 8 ވަނަ ހަފްތާގައި މި އަދަދު ހުރީ 145.9 މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ.

މި ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީން ވަނީ މިހާތަނަށް 725.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާއާ ހަމައަށް މި އަދަދުތައް މިހެން ހުރިނަމަވެސް އޭގެ ކުރީ ހަފްތާގައި މި އަދަދު ހުރީ 718.8 މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ.

މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ފަންޑުން 84.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނި ހަރަދުކޮށްފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ލޯނާއި، ކޮންޓްރިބިއުޝަން އަދި ސަބްސިޑީއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޒަކާތު ފަންޑުން 3 މިލިއަން ރުފިޔާ އެކި ކަންކަމަށް ހަރަދުކޮށްފައިވާ އިރު ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓުން ވެސް 3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހަރަދުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.