ކ. މާލެ
|
10 އޭޕްރިލް 2017 | ހޯމަ 00:35
އޭދަފުށި އަދި ދަރަވަންދޫ ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗުގެ ތެރެއިން
އޭދަފުށި އަދި ދަރަވަންދޫ ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް
ދެ ލެގުވެސް ކާމިޔާބުކޮށް ބ.އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އޭދަފުއްޓަށް
މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައިވެސް އޭދަފުށިން އަންނަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން
އޭދަފުއްޓަކީ ފާއިތުވި އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމު

މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ބ.އަތޮޅުގެ ޗެންޕިއަންކަން އޭދަފުށި ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ހޯދައިފި އެވެ.

އޭދަފުށި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ހަވީރު ދަރަވަންދޫ އާއި އޭދަފުށި ބައްދަލުކުރި ދެވަނަ ލެގުގެ މެޗު އޭދަފުށިން ފަސޭހަކަމާއެކު ކާމިޔާބުކުރީ 1-5 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި ދެ ޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ ލެގުގެ މެޗް އޭދަފުށިން ކާމިޔާބުކުރީ 0-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗްގައި ފުރަތަމަ ލަނޑުޖަހާ ލީޑުނެގީވެސް އޭދަފުށިންނެވެ. މެޗުގެ 10 ވަނަ މިނެޓްގައި މި ލަނޑު އޭދަފުއްޓަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ހުސައިން ޝިފާހް އެވެ. އޭގެ 12 މިނިޓްފަހުން އަނެއްކާވެސް އޭދަފުށި ޓީމުގެ އަލީ ޒުބައިރު ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހާ ލީޑު ފުޅާ ކޮށްފަ އެވެ. އޭދަފުށިން 2 ލަނޑު ޖެހުމުން ދަރަވަންދޫ ޓީމުންވަނީ އެޓީމުގެ ކުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް މެޗްގެ 32 ވަނަ މިނިޓްގައި ގޯލެއް ޖަހާ ނަތީޖާގެ ފަރަގު ކުޑަކޮށްފަ އެވެ. މި ލަނޑު ދަރަވަންދޫއަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އާދިލް ރަޝީދު އެވެ. ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ރަގަޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފް ނިމެން 5 މިނިޓްއަށް ވެފައިވަނިކޮށް އިޝާން އިބްރާހިމް (ސައްޓު) ވަނީ އޭދަފުށީގެ 3 ވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. މި މެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފް ނިމިގެން ދިޔައީ 1-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން އޭދަފުށި ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

އޭދަފުށި ޓީމުން ޖެހި ފަހު ދެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 2 ވަނަ ހާފުގައެވެ. މި ލަނޑުތަށް އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިންގެ ގޮތުގައި ކުޅެން ނިކުތް އަހުމަދު އަޝްރަފް ޔޫސުފް އަދި ހަސަން ސުޖާއު އެވެ. މި މެޗްގައި އޭދަފުށި ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަބްދުލް މަޖީދު އިބްރާހިމް (މަޖިއްޓޭ) އާއި ދަރަވަންދޫ ޓީމުގެ ސާމިހް އަލީ ޝަރީފް އަށް ވަނީ ރީނދޫ ކާޑް ދައްކާފަ އެވެ.

މި މެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އޭދަފުށި ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ޖާޒީ ނަންބަރ 30 އަލީ ޒުބައިރެވެ.

މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕްގައި އޭދަފުށިން ދެން ވާދަ ކުރާނީ ޒޯން 3 ގެ އަތޮޅުތަކުގެ ޗެންޕިއަނުންނާ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު މުހުސިނު
- ކޮމެންޓް