ބުދަ 08 ޖުލައި 2020
08 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 17
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް

މިއަހަރުގެ ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ 10 އެވޯޑަކަށް ރާއްޖެ ނޮމިނޭޓްވެއްޖެ

  • ވޯޓް ދިނުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައި
  • ވޯޓް ދިނުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ އޮގަސްޓް 22

ކ. މާލެ | 30 ޖޫން 2020 | އަންގާރަ 15:52 | 1,655

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއް: ރާއްޖެއިން ވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ނަންވިދާލާ ވަރުގެ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައި - ބުކިންގ.ކޮމް

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި ދެވޭ އެންމެ ޝަރަފްވެރި އެވޯޑް ކަމުގައިވާ ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ އިންޑިއަން އޯޝަން ކެޓެގަރީގެ ދިހަ އެވޯޑަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ނޮމިނޭޓް ވެއްޖެއެވެ.

އިންޑިއަން އޯޝަން ލީޑިން ކެޓަގަރީގެ އެވޯޑް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ ކެންޔާގެ ކެންޔާޓާ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރގައި އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެ ނޮމިނޭޓް ވެފައިވާ ދިހަ ކެޓަގަރީއަކީ:

· އިންޑިއަން އޯޝަން ލީޑިން އެޑްވެންޗަރ ޓޫރިޒަމް ޑޭސްޓިނޭޝަން 2020

· އިންޑިއަން އޯޝަން ލީޑިން ބީޗް ޑެސްޓިނޭޝަން 2020

· އިންޑިއަން އޯޝަން ލީޑިން ކްރޫޒް ޑެސްޓިނޭޝަން 2020

· އިންޑިއަން އޯޝަން ލީޑިން ޑެސްޓިނޭޝަން 2020

· އިންޑިއަން އޯޝަން ލީޑިން ޑައިވް ޑެސްޓިނޭޝަން 2020

· އިންޑިއަން އޯޝަން ލީޑިން ގްރީން ޑެސްޓިނޭޝަން 2020

· އިންޑިއަން އޯޝަން ލީޑިން ހަނީމޫން ޑެސްޓިނޭޝަން 2020

· އިންޑިއަން އޯޝަން ލީޑިން ސަސްޓެއިނަބަލް ޓޫރިޒަމް ޑެސްޓިނޭޝަން 2020

· އިންޑިއަން އޯޝަން ލީޑިން ޓުއަރިސްޓް ބޯޑް 2020

· އިންޑިއަން އޯޝަން ލީޑިން ވެޑިން ޑެސްޓިނޭޝަން 2020

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤުދުރަތީ ރީތިކަމުގެ އިތުރުން ރާއްޖެއަކީ ފަތުރުވެރިންނަށް ޚާއްސަ މެހެމާންދާރީއެއް އަބަދުވެސް އަދާކުރަމުންދާ ޤައުމެކެވެ. މިފަދަ އެވޯޑްތައް ލިބުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެއާ ދޭތެރޭ ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި އޮންނަ ލޯތްބާއި މަގުބޫލުކަން އަންގުވައިދޭ ކަމެކެވެ.

އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވޯޓް ދިނުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. ވޯޓް ދިނުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ އޮގަސްޓް 22 އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުވެސް ދިވެހިރާއްޖެއިން ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ އިންޑިއަން އޯޝަން ލީޑިން ކެޓަގަރީން ވަނީ ފަޚުރުވެރި ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިންޑިއަން އޯޝަން ލީޑިން ޑައިވް ޑެސްޓިނޭޝަން، އިންޑީއަން އޯޝަން ލީޑިން ހަނީމޫން ޑެސްޓިނޭޝަން، އިންޑިއަން އޯޝަން ލީޑިން ބީޗް ޑެސްޓީނޭޝަން، އަދި ވޯލްޑް ލީޑިން ބީޗް ޑެސްޓިނޭޝަން ހިމެނެއެވެ.

1993 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދެމުންދާ މި އެވޯޑްގެ މަގްސަދަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ޚާއްސަ ކާމިޔާބީތައް ހާސިލްކުރާ ފަރާތްތައް ފާހަގަކުރުމެވެ. އެގޮތުން ވޯލްޑް ޓްރެވަލްސް އެވޯޑް ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް ދެވޭ އެވޯޑްތަކުގެ ތެރެއިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އެންމެ ބަލައިގަންނަ އެވޯޑަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.