ހުކުރު 10 ޖުލައި 2020
10 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
އަތޮޅު ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19ށް ޓެސްޓު ކުރުން

އަތޮޅު ތެރޭގެ އިތުރު 6 ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި

 • ޔޫއެންޑީޕީ އަދި ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އަށް މިނިސްޓަރު ޝުކުރު އަދާކުރެއްވި
 • ނަތިއްޖާ އަވަސް ވެގެންދާނެ
 • ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ދަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން

ކ. މާލެ | 30 ޖޫން 2020 | އަންގާރަ 06:56 | 12,106

ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޖީން ކާޓްރިޖް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ކޮވިޑް-19 ޓެސްޓު ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އިތުރު ހަ ރަށެއްގައި ޖީން ކާޓްރިޖް ބޭނުންކޮށްގެން ޓެސްޓު ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ޑަބްލިއުއެޗްއޯއާ ޔޫއެންޑީޕީ ގުޅިގެން ޖީން ކާޓްރިޖް ވަނީ ހެލްތް މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. އެ ކާޓްރިޖްތައް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ހާއްސަ މަންދޫބް ޑރ. އަރްވިންދް މާތުރްއެވެ.

މާލޭގެ އިތުރުން އަތޮޅު ތެރޭގައި މިހާރު ޕީސީއާރް ޓެސްޓު ކުރެވޭނީ އައްޑޫ ސިޓީގެ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ. އަދި ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ގައި ޕީސީއާރް ޓެސްޓު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އަތޮޅުތަކުގައި ކޮވިޑް-19ށް ޓެސްޓު ކުރެވޭ ހޮސްޕިޓަލްތައް:

 • ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
 • ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
 • ރ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
 • ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
 • ލ. ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
 • ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
 • ގދ. ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
 • އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

އެ ހޮސްޕިޓަލު ތަކުގައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެން ދާނެ ތާރީހެއް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ.

ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހެލްތް ހެލްތް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، އަތޮޅު ތެރޭގައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެން ދިޔުމުން ބަލި މީހުންގެ ސާމްޕަލްތައް އެންމެ ކައިރީގައި ހުންނަ ޓެސްޓު ސެންޓަރަކަށް ގެންދެވި ނަތީޖާ ލިބުން އަވަސް ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. ރާއްޖެއިން ކޮވިޑާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ދަނީ އެކި ގޮތް ގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

އެގޮތުން ފަންނީ އެހީތެރިކަމުގެ އިތުރަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބައްޔަށް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ވާންޖެހޭ އެހީތެރިކަމާއި، އެކި ކަހަލަ އާލާތްތައް ހޯދުމާއި އެހެން ޖަމިއްޔާތަކުގެ އެހީ ރާއްޖެއަށް ހޯދުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ދަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.