ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 23:35
އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގުން
އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގުން
ރާއްޖެއެމްވީ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
މާފަންނު ގެއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ
 
އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔަރއިން ދަނީ މިހާރު ހަރަކާތްތެރިވަމުން

މާފަންނު ގެއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ އެވެ. 

އޭއެމްޑީސީ ކައިރީގައި ހުންނަ މ. ހިތްވަރުގޭގައި އަލިފާން ރޯވީ 6:15 ހާއިރު އެވެ. ސިފައިން ގޮސް އެ ގޭގައި ރޯވެފައި ހުރި އަލިފާން ގަނޑު 6:45 ހާއިރު ނިއްވާލި އެވެ. 

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން، އެ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ގެތަކުން މީހުން ނެރުނެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް މީހަކު ޒަހަމްވި ކަމެއް ނޭނގެ އެވެ. އަލިފާން ރޯވި ގެއަށާއި މުދަލަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ތަފްސީލެއް ވެސް އަދި ނުލިބެ އެވެ. 

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް