ގޯމޭޒް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލުން
ޖަރުމަންގެ ކުރީގެ ތަރި މާރިއޯ ގޯމޭޒް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި
 
ގޯމޭޒް ވަނީ ޖަރުމަންގެ ގިނަ ކްލަބުތަކަށް ކުޅެފައި
 
ގޯމޭޒް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލީ އުމުރުން 34 އަހަރުގައި
ކ. މާލެ |
ޖަރުމަންގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް މާރިއޯ ގޯމޭޒް: ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލީ އުމުރުން 34 އަހަރުގައި
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޖަރުމަންގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް މާރިއޯ ގޯމޭޒް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލިކަން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

ގޯމޭޒް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލީ އުމުރުން 34 އަހަރުގައެވެ. ޖަރުމަންގެ ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރަމުން އަންނަ ސްޓުޓްގާޓް ކުޅެމުން އަންނަ ގޯމޭޒް ވަނީ އެޓީމު ޖަރުމަން ލީގަށް ޕްރޮމޯޓުކޮށްދިން މެޗަށްފަހު ކުޅުން ހުއްޓާލިކަން އިއުލާން ކޮށްފައެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭގެ މެޗަށް ފަހު، ގޯމޭޒް ބުނީ އޭނާ އެ ޓީމާ ގުޅުނު ސަބަބު މިހާރު ހާސިލްވެއްޖެ ކަމަށާއި، މިހާރު ބޭނުން ވަނީ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ކަމަށެވެ.

ސްޓުޓްގާޓުގެ ސްޕޯޓިންގ ޑައިރެކްޓަރު ބުނީ ގޯމޭޒް އެކްލަބުގެ ފަރާތުން ހާއްސަ ޝުކުރެއް އަދާކުރާ ކަމަށާއި، އެ ކުލަބުން ގޯމޭޒްއަށް ކޯޗިންގެ ވަޒީފާއެއް ދޭން ތައްޔާރު ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން ސްޓުޓްގާޓުން ޖަރުމަން ލީގުގައި ވާދަކުރިއިރު، ގޯމޭޒް އޭނާގެ ސީނިއާ ކެރިއަރު ފެށީ އެޓީމުންނެވެ. އެގޮތުން 2003ން 2009ށް ސްޓުޓްގާޓަށް ކުޅުނު ގޯމޭޒް ފަހުން ވަނީ ބަޔާން މިއުނިކަށް ބަދަލުވެފައެވެ. ބަޔާންގައި ގޯމޭޒް ހަތަރު ސީޒަން ހޭދަކުރިއިރު، އޭނާ ވަނީ ބަޔާން އާއެކު ޖަރުމަން ލީގުގެ އިތުރުން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އަދި އޭގެ ފަހުން ފިއޮރެންޓީނާ އާއި، ބެސިކްޓަސް އަދި ވުލްފްސްބާގަށްވެސް ކުޅުނު ގޯމޭޒް އެނބުރި ސްޓުޓްގާޓަށް ބަދަލުވީ 2017 ވަނަ އަހަރެވެ.

ޖަރުމަން ގައުމީ ޓީމަށް 78 މެޗު ކުޅެދީ 31 ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރި ފޯވާޑް، ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved