ބުދަ 08 ޖުލައި 2020
08 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 17
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ކޮވިޑް-19 އިންޑިއާގެ ހާލަތު

ދިއްލީން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ފެނުނު ކޭސްތައް ރެކޯޑް އަދަދަކަށް އިތުރުވެއްޖެ

  • ދިއްލީން މިހާތަނަށް ފެނިފައިވާ ކޭސްތަކުގެ ޖުމުލަ އަދަދު 60،000ށް ވުރެ ގިނަ
  • މުމްބާއީގައި މިހާތަނަށް ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދަކީ 68،000
  • ހުރިހާ ގޭބިސީއެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ވައިރަސްއަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި

ކ. މާލެ | 24 ޖޫން 2020 | ބުދަ 11:57 | 3,042

އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ދިއްލީ - ރޮއިޓަރސް

އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ދިއްލީން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ފެނުނު ކޮވިޑް-19 ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ރެކޯޑް އަދަދަކަށް އިތުރުވެއްޖެއެވެ.

ބީބީސީގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ދިއްލީން 4000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އަލަށް ވައިރަސް ޖެހިގެން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ. އެއާއެކު ދިއްލީން މިހާތަނަށް ފެނިފައިވާ ކޭސްތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 60،000ށް ވުރެ ވެސް އިތުރުވެފައެވެ.

ދިއްލީއަކީ މިވަގުތު އިންޑިއާގައި ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ކޭސްތައް ރިޕޯޓް ކުރެވިފައިވާ އަވަށެވެ. އިންޑިއާ އިން އެންމެ ގިނަ ކޭސްތައް މިހާތަނަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ މުމްބާއިންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މުމްބާއީގެ އަދަދުތައް ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ދަށްވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު މުމްބާއީން އަލަށް ވައިރަސް ޖެހިގެން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ 800 ކޭސްއެވެ.

މުމްބާއީގައި މިހާތަނަށް ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދަކީ 68،000 އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދިއްލީން ފެންނަމުންދާ ކޭސްތައް އިތުރުވުމާއެކު، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މުޅި އިންޑިއާއިން ވެސް އެންމެ ގިނަ ކޭސް ރިޕޯޓް ކުރެވިފައިވާ އަވަށަކަށް ދިއްލީ ވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ދިއްލީގައި ފެންނަމުންދާ ކޭސްތަކުގެ މިންވަރު މަދު ކުރުމަށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، ހުރިހާ ގޭބިސީއެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ވައިރަހައަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ދިއްލީ ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އިންޑިއާއިން މިހާތަނަށް 440،000ށް ވުރެ ގިނަ ކޭސް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާއިރު، ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 14،000ށް ވުރެން އިތުރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected]aajje.mv އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.