އަންގާރަ 15 އޮކްޓޯބަރ 2019
12 ހިތަ
1441 ސަފަރު 16
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:10
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:06
ވިޔަފާރި - ވެލިގާ ހާޑްވެއާ

ވެލިގާ ހާޑްވެއާގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނުން އައިފޯން ރެޑެއް

  • ވެލިގާ ހާޑްވެއަރގެ އަހަރީ ދުވަހަކީ އޭޕްރިލް 6
  • ވެލިގާ އަކީ ބްރޭންޑެޑް ޕްރޮޑަކްޓްސް އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުންދާ ފިހާރެއް

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 9 އޭޕުރިލް 2017 | އާދީއްތަ 12:48 1,629

ވެލިގާ ހާޑްވެއާގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަން - ފޭސްބުކް

ވެލިގާ ހާޑްވެއާ އަށް 09 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

 

 

މިހާއްސަ ޕޮރްމޯޝަން ކުރިއަށްގެންދަނީ ވެލިގާ ހާޑްވެއާ ފޭސްބުކް ޕޭޖް އަދި ޓްވިޓާގައެވެ.

 

 

ފޭސްބުކް ފޭޖްއަށް ލައިކް، ޓެގް އެންޑް ވިން މި ޕުރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އޭޕްރިލް 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

 

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް އައިޕޯން ރެޑް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 

 ވެލިގާ ހާޑްވެއާއަކީ ތަފާތު ވައްތަރުގެ އެކިއެކި ހާޑްވެއަރގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ސާމާނު ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ފޯރުކޮއްދިނުމުގެ މަގްސަދުގައި 2008 ވަނަ އަހަރު ފެށި ވިޔަފާރިއެކެވެ.

 

ވެލިގާ ހާޑްވެއާއަކީ މިއަދު ރާއްޖޭގެ ހާޑްވެއާ ވިޔަފާރީގެ ކުރީސަފުގައި ގުނާލެވޭ، އަދި އާންމުންގެ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ ހާޑްވެއާ ފިހާރައެކަށްވާއިރު މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގައި މިހާރު ވެލިގާގެ 05 ފިހާރައަކުން އާންމުނަށް ހިދުމަތް ފޯރުކޮއްދެމުންދެ އެވެ.

 

ވެލިގާ ހާޑްވެއަރ އަކީ ތަފާތު ގިނަ ބްރޭންޑެޑް ޕްރޮޑަކްޓްސް އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުންދާ ފިހާރެއެކެވެ.  އެގޮތުން އޮސްޓްރޭލިޔާގެ މަޝްއޫރު ބްރޭންޑެއްކަމުގައިވާ ސެލީސްގެ އުފެއްދުންތަކަކީ ގޭތެރޭ އެންމެ ކުދިކުދި ކަންތައްތަކުން ފެށިގެންގޮސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ގްރޭޑްގެ ބޭނުންތަކަށް ވެސް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ތަފާތުއެކި ފާޑުފާޑުގެ ތެރަހާއި ސިލިކޯންގެގިނަ އުފެއްދުންތަކެއް ހިމެނޭ ބްރޭންޑެކެވެ.އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އާދައިގެ ސިލިކޯން، މޮހޮރު ސިލިކޯން، ބޫޓްތައްކުރާތެރަސް، ސުޕާގުލޫ ފަދަ އުފެއްދުން ތަކަކީ ގިނަބައެއްގެ އިތުބާރާއި ޔަގީންކަން މިހާރުވެސް ލިބިފައިވާ އުފެއްދުންތަކެކެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް