ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 02:46
މާރަންދޫ އަދި ކުޅުދުއްފުށި ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
މާރަންދޫ އަދި ކުޅުދުއްފުށި ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް
މާރަންދޫގެ މައްޗަށް ކުޅުދުއްފުށިން ކުރިހޯދައިފި
ކުޅުދުއްފުށީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ މެޗަށް ހާޒިރުވެފައި
ކުޅުދުއްފުށިން ކާމިޔާބުކުރި 2 ލަނޑުވެސް ކާމިޔާބުކުރީ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގަ

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޒޯން 1ގައި މާރަންދޫގެ މައްޗަށް ކުޅުދުއްފުށިން ކުރި ހޯދައިފި އެވެ.

ހޯރަފުށީ ރަސްމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗު ކުޅުދުއްފުށިން ކާމިޔާބުކުރީ 2- 0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މެޗްގައި ކުޅުދުއްފުށިން ކާމިޔާބުކުރި ދެ ލަނޑުވެސް އެޓީމުން ކަމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ތެރޭގަ އެވެ.

ވާދަވެރި ކުޅުމެށް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗުގައި ކުޅުދުއްފުށިން ވަނީ މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީ ކޮޅުގައި ލީޑު ނަގާފަ އެވެ. ހުސައިން އަބްދުލް ރަޝީދު ވަނީ މެޗުގެ 9 ވަނަ މިނެޓުގައި ފުރަތަމަ ލަޑު ކާމިބުކޮށް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ލީޑު ނަގައިދީފަ އެވެ. ދެވަނަ ލަނޑު 29 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކޮށް ދިނީ އިބްރާހިމް ހަސަނެވެ.

ދެޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ފޯރިގަދަ ކުޅުމެށް ފެނިގެންދިޔައިރު، މި ދެޓީމު ކުޅޭ އެހެން މެޗު ތަކޭވެސް އެއްފަދައިން މި މެޗުގައިވެސް ދެޓީމުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުންވަނީ ދަނޑަށް ހާޒިރު ވެފަ އެވެ.

މުބާރާތުގެ ޒޯން ބުރަށް ކުޅުދުއްފުށިން ދަތުރު ކޮއްފައިވަނީ ހދ.އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިގެން ނެވެ. ޒޯން ބުރަށް މާރަންދޫއިން ދަތުރުކުރީ ހއ.އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިގެންނެވެ.

މުބާރާތުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅުނު އެހެން މުޗުތަކަށް ބަލާއިރު ފ.އަތޮޅުން ނިލަންދޫ ވަނީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބިލެތްދޫގެ ނައްޗަށް ކުރިހޯދާފަ އެވެ. އަދި މ.އަތޮޅުން މުލަށް ވަނީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ވޭވަކުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާފަ އެވެ. މި މެޗުގައި މުލަކުގެ ލަނޑުތަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދީފައިވަނީ ތޮލްހަތު ހުސައިން އާއި، ހުސައިން އާތިފް އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ހުސައިން އާތިފް ވަނީ 2 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮއްފަ އެވެ. ވޭވަށު ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރި ހަމައެކަނި ލަނޑު އެޓީމަށް ޖަހައިދިނީ އިބްރާހިމް ފިރާގް އެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތް ރޭވިފައިވާގޮތުން، މުބާރާތް ކުރިއަށް ދާނީ 2 ބުރަކަށެވެ. އެއީ އަތޮޅު ތަކުގެ ބުރާއި ޒޯންތަކުގެ ޗެމްޕިއަނުންގެ މެދުގައި ކުޅޭ ބުރެވެ. ޒޯންތަކުގެ ޗެމްޕިއަނުންގެ މެދުގައި ކުޅެވޭ ބުރުން ގަދަ 4 ޓީމު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ކޮލިފައި ވާނެ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް