ބޮލީވުޑް
ލޯބި ހުށަހެޅުމުން ރުޅިއައިސްގެން ސްރީދޭވީ 8 މަސް ވަންދެން ބޮނީ ކަޕޫރާއި ވާހަކަނުދައްކާހުރި
 
ސްރީ މަރުވެފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރު
 
ސްރީއަށް ލޯބި ހުށަހެޅިއިރު ބޮނީ އަކީ މީހެއްގެ ފިރިއެއް
ކ. މާލެ |
ބޮނީ ކަޕޫރާއި ސްރީދޭވީ
ބޮލީވުޑް ޓެބްލޮއިޑް

ބޮލީވުޑްގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ސުޕަރސްޓަރ ސްރީދޭވީއާއި ފިލްމް ޕްރޮޑިއުސަރ ބޮނީ ކަޕޫރުގެ ލޯބީގެ ވާހަކައަކީ ފިލްމެއްގެ ވާހަކައަކަށް ވުރެ ފޭނުން މާޝައުގުވެރިވެގެންދިޔަ ވާހަކައެކެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރު ކުއްލި ގޮތަކަށް ސްރީދޭވީ މަރުވި ނަމަވެސް އޭނާގެ ހަނދާންތައް ބޮނީ ދަނީ އަދިވެސް ހިތާމައާއިއެކު ފާހަގަ ކުރަމުންނެވެ. މި ޖޯޑުގެ ލޯބީގެ ވާހަކައިގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މީހަކަށް ނޭނގޭ ވާހަކަތަކެއް ބޮނީ ވަނީ ދާދި ފަހުން ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

ސްރީދޭވީ ކުޅެފައިވާ މަޝްހޫރު ފިލްމް "މިސްޓަރ އިންޑިއާ"ގެ ޕްރޮޑިއުސަރ ބޮނީ ސްރީދޭވީއަށް ލޯބި ހުށަހެޅުމުން އެކަމާއި ރުޅިގަދަވެ އޭނާއާއި ވާހަކަ ނުދައްކާހުރި ވާހަކަ ބޮނީ ވަނީ ދާދިފަހުން ކިޔައިދީފައެވެ. ބޮނީއަށް ސްރީދޭވީ ދެކެ ލޯބި ވެވުނުއިރު ބޮނީއަކީ އެހެން މީހަކާއި ކައިވެނިކޮށްގެން ހުރި ދެކުދިންގެ ބައްޕައެކެވެ.

ބޮނީ ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި އޭނާ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ސްރީދޭވީ ދެކެ ވަރަށް ކުރިން ފެށިގެން ވެސް ލޯބިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެއީ "ވަން-ސައިޑެޑް" ލޯތްބެއް ކަމަށެވެ.

ބޮނީ ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ ރަހުމަތްތެރިންނާއިއެކު ސްރީދޭވީއާއި ސްރީދޭވީގެ މަންމައަށް ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަކަށް ދައުވަތު ދިން ކަމަށާއި ނަމަވެސް ސްރީދޭވީގެ މަންމަ ކުއްލިގޮތަކަށް ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން ކެއުމަށް ދިޔައީ ސްރީދޭވީ އެކަނި ކަމަށެވެ. އަދި ކެއުން ނިމުމުން ސްރީދޭވީ ގެއަށް ލާން ދިޔަ މަގުމަތީގައި އޭނާއަށް ޕްރޮޕޯސް ކުރި ކަމަށް ބޮނީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޖަވާބުގައި ސްރީދޭވީ ވަނީ އެގޮތަށް ވާހަކަތައް ނުދެއްކުމަށް ބޮނީގެ ކިބައިން އެދިފައެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން އަށް މަސް ވަންދެން ބޮނީ އާ ވާހަކަ ނުދައްކާ ހުރި ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ސްރީދޭވީ ވަނީ ބޮނީއާއި ރައްޓެހިވެ އެ ދެމީހުން ކައިވެނިކޮށް ސްރީގެ މަރުދުވަހާއި ހަމައަށް ބޮނީއާއެކު އުޅެފައެވެ. އަދި އެދެމީހުންނަށް ވަނީ ދެކުދިން ވެސް ލިބިފައެވެ.

ސްރީދޭވީ މަރުވެފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 24 ދުބާއީގައެވެ. ދުބާއީގައި އޭނާ ހުރި ހޮޓެލްގެ ބާތް ޓަބް ތެރޭގައި ގެނބިގެން މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުން ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީއާއި މުޅި ދުނިޔެއަށް ލިބިގެންދިޔަ ކުއްލި ހައިރާން ކަމަކަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
33%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
17%
ދެރަ ވެއްޖެ
33%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
17%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved