ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 04:09
ރައީސް މައުމޫނު ފެކްޝަންގެ އެސްޖީ އަބްދުލް އަލީމް
ރައީސް މައުމޫނު ފެކްޝަންގެ އެސްޖީ އަބްދުލް އަލީމް
ޓްވިޓަރ
އެސްޖީ އަބުދުލް އަލީމް
ރައީސް މައުމޫނު ފެކްޝަންގެ އެސްޖީ އަބްދުލް އަލީމްގެ ފޯނު ފުލުހުން އަތުލައިފި
 
މައުލޫމާތު ލިބިފައިފައިވާ ގޮތުގައި އަލީމްގެ ގެ ފާސްކުރުމުގެ ކޯޓް އަމުރެއްވެސް ފުލުހުން ވަނީ ހޯދާފަ

ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލް ގައްޔޫމް ފެކްޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަބުދުލް އަލީމްގެ ފޯނު ފުލުހުން އަތުލައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިފައިވާ ގޮތުގައި އަލީމްގެ ގެ ފާސްކުރުމުގެ ކޯޓް އަމުރެއް ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ހޯދާފައެވެ. ނަމަވެސް މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ފުލުހުންގެ ބަހެއް ލިބޭ ގޮތް އަދި ވަނީ ނުވެފައެވެ.

ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން އަލީމް ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރި ބަލައި ފާސްކުރަމުންނެވެ.

އަލީމުގެ ފޯނު ހޯދުމަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ނެރެފައިވާ އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރުގެ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ނެގުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް ރިޝްވަތު ހުށައަޅަމުންދާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ، ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްފަދަ މިނިވަން ބާރަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި، އެފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ހަވާލުކުރަމުންދާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭތީ، އަލީމުގެ ފޯނު ކޯލްތަކާއި މެސެޖްތަކުގެ ތަފްސީލުގެ އިތުރުން ފޯނާއި، ސިމްކާޑުތަކާއި، މެމޮރީކާޑާއި، އެއާގުޅޭ އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނު، ހިފެހެއްޓުމަށް އަނގާ އަމުރުކުރާ ކަމަށެވެ.
އަދި އެފޯނުގެ ލޮކްކޯޑާއި، ލޮކް ޕެޓާން އަދި ފިންގަޕްރިންޓްވެސް ފުލުހުންނަށް ދިނުމަށް މި ކޯޓްއަމުރުގައި އަލީމުގެ މައްޗަށް ވަނީ އަމުރުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް