ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 23:03
އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު
އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު
ގޫގުލް
ރައީސް ޔާމީން
ރައީސް ޔާމީނަކީ ގަދަ ބާރުން ކަންތައް ކުރައްވަން އާދަވެފައި ހުރި ބޭފުޅެއް: އިބޫ
 
ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހީ އެއްވެސް ކަހަލަ އިންޒާރު ދިނުމެއް ނެތި
 
ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް ބާރެއް ނުލިބޭ ގޮތަށް އެއްވެސް ވެރިކަމެއް ނުކުރެވޭނެ

ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމަކީ ގަދަ ބާރުން ވެރިކަން ކުރައްވަން އާދަވެފައި ހުރި ބޭފުޅެއް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް  (އިބޫ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ކޯޓަށް މުއްދަތުޖެހުމަށް ގެންދިއުމުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރި އިހްތިޖާޖުގައި ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި އިބޫ ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް ބާރެއް ނުލިބޭ ގޮތަށް އެއްވެސް ވެރިކަމެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އިސްލާހު ގެންނާނީ ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވަން އުޅުއްވާ ގޮތަކަށް ނޫން ކަމަށާއި އިސްލާހުތައް ގެންނާނީ ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން އަދި ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

"އެމަނިކުފާނަކީ ގަދަބާރުން ކަންތައްތައް ކުރައްވަން އާދަވެފައި ހުރި ބޭފުޚޅެއް އިނގޭތޯ، ގާނޫނު އަސާސީގައު ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބައޮތް ދދަުލަތުގެ ހުރިހާ ބާރެއް ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިންނޭ،އަދި އެބާރުތައް އަބަދުވެސް ދެމިގެން އޮންނާނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިންނޭ" އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

ގާސިމް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމާ ގުޅިގެން މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ކުރަމުންދާ އިހްތިޖާޖުތައް ހުއްޓުވުމަށް، ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް، ނޫސްވެރިންނާއި ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ މޫނަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕެޕާ ސްޕެރޭ ވަނީ ޖަހައިފަ އެވެ.

އިބޫ ވިދާޅުވީ އެއްވި އެއްވުމަށް ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހީ އެއްވެސް ކަހަލަ އިންޒާރު ދިނުމެއް ނެތި ކަމަށެވެ. އަދި އެއްވެސް އެކްޓިވިސްޓަކު ބަންދުވެ ހައްޔަރު ވެއްޖެ ކަމުގައިވާ ނަމަ އެކަމާ ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ނިކުންނާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
8 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 22:50
ބާރެއް
ކާށިދޫގެ ޖަލުގެ މަސައްކަތް ދެ؟
8 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 00:05
ޔާމީން
އިސްލާހު ގެންނާނީ ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ނައްތާލަން ހުރިހާ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރާނަން!؟