ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 20:38
މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓަށް ފަހު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދިން ޕްރެސް
މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓަށް ފަހު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދިން ޕްރެސް
އަޝްވާ ފަހީމް
މަސީހުގެ ވޯޓް
ޖަރުމަނީން ރާއްޖެއާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި
 
ނޫސްވެރިންނާއި މަދަނީ ޖަމާއަތްތަކަށް ހުރަސްނޭޅުމަށް ގޮވާލި
 
ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާ މެދު އަމަލުކުރާ ގޮތާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވޭ
 
މަސީހުގެ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ ވޯޓަށް ފާޑުކިޔާފައިވޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ ވޯޓުގައި ކަންކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތާއި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާ މެދު ސަރުކާރުން އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތާ މެދު ޖަރުމަނުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

ލަންކާގައި ހުންނަ ޖަރުމަނީގެ އެމްބަސީއިން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ޖެއްސުން ކުރުމާއި ބިރު ދެއްކުން އާންމުވެފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ މިނިވަން ޑިމޮކްރަސީއެއްގެ އުސޫލެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހާ ދެކޮޅަށް ނެގި ވޯޓަކީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ ދެކޮޅަށް ނެގި ވޯޓެއް ކަމަށް ވެސް އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓުނެގި އިރު، މަޖިލިހުގެ ތެރެއަށް ނޫސްވެރިންނާއި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަަކަށް މަޖިލިހަށް ވަނުމަށް ހުރަސް އަޅާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ.

ޖަރުމަން ސަރުކާރުން ވަނީ މީޑިޔާ އާއި މަޖިލިސް މެންބަރުންނާއި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތި ކުރުވަމުން އަންނަ ދަތިތައް ހުއްޓާލާ ޑިކޮމްރަސީގެ ރިވެތި އުސޫލުތައް ގާއިމްކުރުމަށް ގޮވާލާފަ އެވެ.

ޖަރުމަނީން މި ބަޔާން ނެރެފައި ވަނީ އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ހައްޔަރުކޮށްފައިވ ދަނޑިވަޅެއްގަ އެވެ. ޖަރުމަނީގެ އިތުރުން ކެނެޑާ، އެމެރިކާ، އިގިރޭސިވިލާތް، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން، ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ވަނީ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓާއި މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ.

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
7 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 19:26
ކަނައްކަފޫޅު
މަގޭ ކުންފުނި ހިންގާނެ ގޮތްއެގޭނީ މަށަށް އެއީ ހުޅަގުގެ ގައުމުތަކުގެ ވެރީންނާ ބެހޭކަމެއް ނޫން.