ހުކުރު 06 ޑިސެންބަރު 2019
10 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:12
ލުއި ޚަބަރު - ޝާހުރުކްޙާން

22 އަހަރު ކުރިން އަހަރެންގެ ކެރިއާ ނިމިއްޖެ ކަމަށް ވާހަކަ ދައްކާ

  • 22 އަހަރުކުރިންވެސް އޭނާގެ ކެރިއަރ ނިމިއްޖެ ކަމަށް ވާހަކަ ދައްކާ، އެކަމާ މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދޭ
  • ފިލްމު ކެރިއާގައި 25 އަހަރު ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ އަޑުތައް އެކި ގޮތްގޮތުން އެރި

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 7 އޭޕުރިލް 2017 | ހުކުރު 18:48 2,385

ޝާހްރުކްޚާންގެ ފިލްމެއްގެ މަންޒަރެއް - ގޫގުލް

މީގެ 22 އަހަރުކުރިންވެސް އޭނާގެ ކެރިއަރ ނިމިއްޖެ ކަމަށް ވާހަކަ ދައްކާ ކަމަށާއި އެކަމާ މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދޭކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ޝާހުރުކްހާން ބުނެފިއެވެ.

 

ޝާހު ވަނީ ބޮލީވުޑްގައި ގިނަ ފިލްމުތަކެއްކުޅެފައެވެ. އަދި އޭނާ ކުޅެފައިވާ ގިނަ ފިލްމު ތަކަކީ މަޝްހޫރު ކާމިޔާބު ފިލްމު ތަކެކެވެ. މިފަހަކަށް އައިސް ޝާހު ކުޅެފައިވާ  ކާމިޔާބު ފިލްމު ތަކުގެ ތެރޭގައި ދިލްވާލޭ ،ފޭން ޑިއާ ޒިންދަގީ އަދި ރައީސް ހިމެނެއެވެ.

 

ޝާހުގެ ކެރިއާ ނިމިއްޖެ ކަމަށް މީގެ ކުރިންވެސް އަޑު ފެތުރޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު އޭނާ ދަނީ އެކަން ދޮގު ކުރަމުންނެވެ.

 

ޝާހު ބުނި ގޮތުގައި ފިލްމު ކެރިއާގައި 25 އަހަރު ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ އަޑުތައް އެކި ގޮތްގޮތުން އެރިއެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ގިނަ ކާމިޔާބީވެސް ލިބިފައިވާކަމަށް ބުންޏެވެ.

 

މިވީ 25 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިވިފައިވާ އެކި އަޑުތަކަށް އޭނާ މާ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދޭކަމަށް ޝާހު ބުންޏެވެ. ކޮންމެ ފިލްމެއްވެސް ކުޅެނީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިގެން އުފަލުން ކަމަށާއި އޭނާގެ އެންމެ މޮޅު އެކްޓް ކޮންމެ ފިލްމެއްގައި ދައްކާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އަދި ފިލްމު ކާމިޔާބު ފިލްމަކަށް ވުމަށް އޯޑިއެންސްގެ ހިއްސާ ބޮޑުކަމަށް ޝާހު ބުނެފައިވެއެވެ.

 

2 ނޮވެމްބަރު 1965 ވަނަ އަހަރު އުފަންވެފައިވާ ޝާހުރުކްހާން އަކީ ފިލްމީ ތަރިއެއްގެ އިތުރުން ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސަރ އަދި ޓީވީ ހޮސްޓެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް