އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ރައީސް ނަޝިދުގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު ހުކުން

ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ މިނިވަން ނިންމުމެއް: މުހުތާޒް

  • ދައުވާ ކުރުމަށް ނިންމީ 7 ޕްރޮސެކިއުޓަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޓިީމަކުން

ކ. މާލެ | 2 ޖޫން 2020 | އަންގާރަ 12:23 | 23,526

ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މުހުތާޒް މުހުސިން، ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި - ރާއްޖެއެމްވީ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު (އަބްދުﷲ ގާޒީ) ގިރިފުށީގައި ބަންދުކުރި މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަދި މިހާރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ 'މިނިވަން ނިންމުމެއް' ކަމަށް ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މުހުތާޒް މުހުސިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީގެ 'ފަށާއިރު' ޕްރޮގްރާމަށް ދެއްވި ޚާއްސަ އިންޓަރވިއު އެއްގައި މުހުތާޒް ވަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގެ ކުރެވުނު ދައުވާތައް ކުރެވިގެން ދިޔަ ގޮތް ތަފްސީލުކޮށްދެއްވާފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު ދައުވާ އަނބުރާ ގެންދެވުމަށްފަހު ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ކުރުމަށް ނިންމީ 7 ޕްރޮސެކިއުޓަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޓިީމަކުން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ނިންމުން އެބޭޅުން ނިންމެވީ މިނިވަން ކަމާއިއެކު ކަމަށެވެ.

ދެ ފިޔަވަޅެއް އެއާއި ގުޅިގެން އަޅުގަނޑު އެޅީ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް އެ މައްސަލައިގައި، ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓޭރޭޓުން ދައުވާ ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް. އެހެން ފުރަތަމަކަށް އަޅުގަނޑު އެ މައްސަލަ ގެނައީ. ގެނެސްސަ ދެން އެ މައްސަލައިގައި އެއްބޭފުޅެއްވެސް ނޫން، އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާގޮތުން 7 ޕްރޮސެކިއުޓަރުންގެ ޓީމެއް އިންނާނެ. އަޅުގަނޑު އެބޭފުޅުންގެ އެއްވެސް ޑިސިޝަނަކަށް ދެކޮޅު ހަދާފަކައެއް ނޯންނާނެ. އެބޭފުޅުން މިނިވަންކަމާއި އެކު ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމެއް އެއީ. ދެން އޭގައި ދައުވާ ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން އެއަށް އެއްޗެއް ދަންނަވާ ކަމަށްވާނަމަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ޕީޖީ އޮފީހުގެ ޑިސިޝަނެއް އެއީ. އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ޑެސިޝަނެއް ނޫން.

~ ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މުހުތާޒް މުހުސިން

މުހުތާޒް ވިދާޅުވީ އެ ނިންމުމަށް އޭރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވެސް، އަދި އެހެން ސިޔާސީ ބޭފުޅެއްގެ ނުފޫޒެއްވެސް އެ ނިންމުން ނިންމުމުގައި ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ރައީސް ނަޝީދަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ، 13 އަހަރަށް ޖަލަށްލި އެވެ. އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި އިރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެއިރުގެ އިސްގާޒީ ގިރިފުށީގައި ބަންދުކުރި މައްސަލައިގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލާ، އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ޖަލު ހުކުމް އިއްވާފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެއީ ރައީސް ޔާމީން ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ކުރެއްވި ސިޔާސީ ހުކުމެެއް ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.