އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
މާލެސިޓީގެ ފުރަބަންދުގެ ޙާލަތު

ލޮކްޑައުން އަމުރާ ޚިލާފުވެގެން ޖޫރިމަނާކުރި މީހުންގެ އަދަދު 5900ށް!

  • މިހާތަނަށް ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންގޮސްފައިވަނީ 338 މީހެއް
  • އެ ފަރާތްތަކުން ދައުލަތަށް ދައްކަން 5,930،000ރ ދައްކަންޖެހޭ
  • ލޮކްޑައުން އަމުރާ ޚިލާފުވެގެން މިހާތަނަށް 5930 މީހުން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވޭ

ކ. މާލެ | 29 މެއި 2020 | ހުކުރު 12:27 | 2,995

ފުލުހުން މަގުމަތި ބަލަހައްޓަނީ- ފުރަބަންދު އަމުރާ ޙިލާފުވާ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ 1000ރ. އިން - ޕޮލިސް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން މާލެ ސިޓީގައި އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ ފުރަބަންދު (ލޮކްޑައުން) އަމުރާ ޚިލާފުވެގެން މިހާތަނަށް ޖޫރިމަނާ ކުރި މީހުންގެ އަދަދު 5900ށް ވުރެ އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން އާންމުކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، ލޮކްޑައުން އަމުރާ ޚިލާފުވެގެން މިހާތަނަށް 5930 މީހަކު ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައި ވާއިރު، އޭގެތެރޭގައި މާލެއިން ޖޫރިމަނާ ކުރި 5166 މީހަކާއި، ހުޅުމާލެއިން ޖޫރިމަނާ ކުރި 657 މީހަކާއި، ވިލިމާލެއިން ޖޫރިމަނާ ކުރި 107 މީހަކު ހިމެނެއެވެ.

މި އަދަދުތަކާ އެކު މިހާތަނަށް ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދަކީ 5,930،000ރ (ފަސް މިލިއަން ނުވަ ލައްކަ ތިރީސް ހާސް) އެވެ.

ފުރަބަންދު އަމުރާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ 1000ރ. އިންނެވެ. މި އަމަލު ތަކުރާރު ކުރާނަމަ، ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ 533 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ދަށުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ލޮކްޑައުންގެ އަމުރުތަކާ ޚިލާފުވެގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 338ށް އަރާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މާލެއިން ހައްޔަރު ކުރި 299 މީހުންނާއި، ހުޅުމާލެއިން ހައްޔަރު ކުރި 36 މީހުންނާއި، ވިލިމާލެއިން ހައްޔަރުކުރި 03 މީހަކު ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.