ހޯމަ 13 ޖުލައި 2020
13 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 22
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް

ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 5 މައްސަލައެއްގެ ޙުކުމް ކޮށްފައިވޭ

  • ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދު އަޚުލާޤީ ޢަމަލެއް ހިންގުމާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ހިމެނޭ
  • ޕީޖީ އޮފީހުން އެދިގެން 22 މީހެއްގެ ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށްފައިވޭ
  • އެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ މިހިނގާ މެއި މަހުގެ 10ން ފެށިގެން

ކ. މާލެ | 28 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 20:30 | 4,141

ކްރިމިނަލް ކޯޓު - ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ވައްކަމާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކާއި ބަރުއަޚުލާޤީ މައްސަލަތައް ހިމެނޭ - ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލެ ސަރަޙައްދު ލޮކްޑައުން (ފުރަބަންދު) ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 5 މައްސަލައެއްގެ ޙުކުމް އިއްވައިފިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބުނީ، މާލެ ސަރަޙައްދު ފުރަބަންދު ކުރި ނަމަވެސް ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް (ޕީޖީ އޮފީސް) ގުޅިގެން މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީއަތްތައް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ފުރަބަންދުގެ މި މުއްދަތުގައި މިހާތަނަށް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް 5 މައްސަލައެއްގެ ޙުކުމް އިއްވާފައިވާކަމަށް ކޯޓުން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދު އަޚުލާޤީ ޢަމަލެއް ހިންގުމާ ގުޅޭ މައްސަލައަކާއި، މުދަލައް ގެއްލުން ދިނުމުގެ 2 މައްސަލައަކާއި، އެނގި ހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މައްސަލައެއްގެ އިތުރުން، ވައްކަމާ ގުޅޭ މައްސަލައެއްކަމަށް ކޯޓުން ބުނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ފުރަބަންދުގެ މި މުއްދަތުގައި ޕީޖީ އޮފީހުން އެދިގެން 22 މީހެއްގެ ބަންދު މުރާޖަޢާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކެއްވެސް ނިންމާފައިވާކަމަށް ކޯޓުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެކި މައްސަލަތަކުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ޝަރީޢަތްތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމައި އެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ މިހިނގާ މެއި މަހުގެ 10ން ފެށިގެންނެވެ. އެގޮތުން ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށްދާނީ އެކަމާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސަރކިއުލަރއަކުން ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ޤަވާއިދެއްގެ ދަށުން ކަމަށާއި، އެ ޤަވާއިދުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް އަޑުއެހުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދައުވާލިބޭ ފަރާތް ރުހޭތޯ އަހާނެކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.