އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ބަލިން ފަސޭހަވުން

އިތުރު 10 މީހަކު ބަލިން ފަސޭހަވެ، ޖުމްލަ އަދަދު 154ށް

  • ބަލިން ފސޭހަވެފައިވާ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 154
  • ބަލިން ފަސޭހަވާ މީހުންގެ އަދަދުތައް ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ވަނީ އިތުރުވެފައި
  • ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1395ށް އަރާފަ

ކ. މާލެ | 25 މެއި 2020 | ހޯމަ 22:17 | 2,600

ކޮވިޑަށް ސާމްޕަލް ނެގުމަށް އާރްއާރް ޓީމަކުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

އިތުރު 10 މީހަކު ބަލިން ފަސޭހަވެ، ޖުމްލަ އަދަދު 154ށް އަރައިފި އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ)ގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޓާސްކް ފޯހުގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ އިތުރު 10 މީހަކު ބަލިން ފަސޭހަވެފައިވާކަމަށާއި 1235 މީހަކަށް މި ވަގުތު ބޭސްކުރަމުން ދާކަމަށެވެ.

ފާއިތުވެގެން ދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ބަލިން ފަސޭހަވާ މީހުންގެ އަދަދު އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން 154 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާއިރު މީގެތެރޭގައި ގިނައީ ދިވެހިންނެވެ. އަދި މި އަދަދުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކުން މި ބަލި ފެނުނުއިރު ފާހަގަކުރެވުނު ބިދޭސީން ވެސް ހިމެނެ އެވެ. މިހާރު ރިކަވަރނުވެ ހުރި ކޭސްތަކުގެ ތެރޭގައި ގިނައީ މާލެ ސިޓީން ކޮމިއުނިޓީ ޓްރާންސްމިޝަން ދެނެގަނެވުނު ފަހުން ފެންމަތިވެފައިވާ ކޭސްތަކެވެ.

ރާއްޖޭގައި މީހުން ރިކަވަރވާން ނަގާ ދުވަސްތައް ހީކުރި ވަރަށްވުރެ، އިތުރު ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ މީގެކުރިން ހާމަކޮށްފަ އެވެ. އަދި މިއީ ކީއްވެގެންކަން ދެނެގަންނަން މަސައްކަތްކުރާއިރު، ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ރިކަވަރވެފައިވާ ފަރާތްތައް ބަލިން ފަސޭހަވެފައިވަނީ އެވަރެޖްކޮށް 17 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެވެ.

ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1395ށް އަރާފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 1235 މީހުންނަށް މިހާރުވެސް ފަރުވާދެމުންދާއިރު، 4 މީހަކު ވަނީ ބަލީގައި މަރުވެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.