ބުދަ 28 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 11
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ބިންގަނޑު ކެނޑުން

ކޮލަމްބިއާގައި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެންދިޔަ ހާދިސާގެ ތަހުގީގެއް ކުރަނީ

  • ކާރިސާގައި މަދުވެގެން 290 މީހުން މަރުވެ 300 މީހުން އަދިވެސް ވަނީ ނުފެނި
  • 2،700 އެއްހާ މީހުންވަނީ ވަގުތީ ހިޔާތަކުގައި

ކ. މާލެ | 6 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 17:08 | 3,442

އަވަށްތެރެއަށް ކިސަޑާއި އޮއްގާ ފައިބާ މުޅި އަވަށް ވަނީ ފޮރުވާލާފަ - ރޮއިޓަރސް

ކޮލަމްބިއާގެ ދެކުނުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ މޮކޯއާގައި ހިނގި ބިންގަޑު ކަނޑައިގެން ދިއުމުގެ ހާދިސާ ތަހުގީގުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން އަންގައިފިއެވެ.

ކޮލަމްބިއާގެ މީޑިއާއިން ބުދަ ދުވަހު ބުނި ގޮތުގައި އިތުރު ތަހުގީގެއް ހިންގަނީ ސަރަހައްދުގެ ގަވަރުނަރާއި، މޭޔަރާއި އެބޭފުޅުންގެ ކުރިން އެ މަގާމުތައް ފުރުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަަށް އަމާޒުކޮށްގެންނެވެ.

މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުން މިހާރު ވެސް ދަނީ ކުނިބުނީގެ ދަށުވެފައިވާ މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެ ގައުމުގައި ބިންގަޑު ކަނޑައިގެން ދިއައީ އެއްރޭ އެއްކޮށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މޮކޯއާ ކޯރާއި ކޯރާ ގުޅިފައިވާ އިތުރު ތިން ކޯރެއް ބަންޑުން ވުމުންނެވެ.

ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އަވަށްތެރެއަށް ކިސަޑާއި އޮއްގާ ފައިބާ މުޅި އަވަށްވަނީ ފޮރުވާލާފައެވެ.

މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެކަށީގެންވާ އަވަސްމިނެއްގައި ނުގެންދާ ކަމަށް ބުނެ ސަރުކާރަށް އަންނަނީ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވަމުންނެވެ.

ރައީސް ހުއާން މެނުއެލް ސަންޓޯސް ވަނީ އެވާހަކަތައް ދޮގުކުރައްވާފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ 2010 ވަނަ އަހަރު ކުރިމަތިވި ކާރިސާއަށް ފަހު ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ހާދިސާ ހިނގިތާ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ އެޖެންސީތަކުން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. 

މި ތަހުގީގުގައި ބަލާނީ އިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކޮށްފައިވޭތޯ އާއި ގުދުރަތީ ކާރިސާއެއްގެ ދަނޑިވަޅުގައި އަމަލުކުރާނެ ޕްލޭން އޮފިޝލުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވޭތޯއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ކޮލަމްބިއާގައި ހިނގި ބިންގަޑު ކަނޑައިގެންދިއުމުގެ ކާރިސާގައި މަދުވެގެން 290 މީހުން މަރުވެ 300 މީހުން އަދިވެސް ވަނީ ނުފެނިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން 2،700 އެއްހާ މީހުން ވަނީ ވަގުތީ ހިޔާތަކުގައެވެ.

ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް އަދިވެސް ކަރަންޓާ ބޯފެެނެއް ނުލިބެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.