ބުދަ 24 ޖުލައި 2019
10 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ލުއި ޚަބަރު - މީ ލޯތްބަކީ

މީ ލޯތްބަކީ ރިލީޒް ކޮށްފި

  • ފިލްމު ރިލީޒް ކޮށްފައިވަނީ ބުދަދުވަހުގެރޭ އޮލިމްޕަހުގައި

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 6 އޭޕުރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 12:33 1,903

މީލޯތްބަކީގެ ޕޯސްޓަރެއް - ފޭސްބުކް

ޑާކްރެއިން އެންޓަރޓެއިންމަންޓްގެ "މީ ލޯތްބަކީ" ފިލްމް ރިލީޒްކޮށްފިއެވެ.

ފިލްމު ރިލީޒް ކޮށްފައިވަނީ ބުދަދުވަހުގެ ރޭ އޮލިމްޕަހުގައެވެ.

އަށާރަ އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ހާއްސަ "މީ ލޯތްބަކީ" އަކީ ޑައިރެކްޓަރ އަލީ ޝީފާއު(ޗިއްޕެ) އާއި އައިޝަތު ފުއާދު ތައުފީގުގެ ސްކްރީން ޕްލޭއަކަށް ޗިއްޕެ ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ ރޮމެންޓިކް ކޮމެޑީ ފިލްމެކެވެ.

މީ ލޯތްބަކީ އަކީ ބެލުންތެރިން ހެތްވާލާނެފަދަ ތަފާތު ކޮމެޑީ ފިލްމެއް ކަމަށާއި ޑާކްރެއިންގެ އެހެން ފިލްމްތަކާއި މުޅިން ތަފާތު ފިލްމެއް ކަމަށް މި ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރ މުހައްމަދު އަލީ (މޯގާ) ބުންޏެވެ.

މީ ލޯތްބަކީގައި މަޝްހޫރު ގިނަ ފަންނާނުންތަކެއް ފެނިގެންދާއިރު ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ ޖުމައްޔިލް އަދި އައްޒަ އެވެ.

ޑާކް ރެއިންގެ އެންމެ ފަހުން ބެލުންތެރިންނަށް ފެނިފައިވާ ފިލްމަކީ "ވާށޭ މަށާއެކީ" އެވެ.

މި ފިލްމަކީ މިހާތަނަށް އޮލިމްޕަހުގައި އެންމެ ގިނަ ހައުސްފުލް ޝޯތަކެއް އަޅުވާފައިވާ އެއް ފިލްމެވެ.މީ ލޯތްބަކީ އަކީ މިއަހަރު މިހާތަނަށް އޮލިމްޕަހުގައި އަޅުވާ ތިންވަނަ ފިލްމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް