raajjemv logo
ރޯދަ ބަދިގެ 1441
ޕޮޓޭޓޯ އޮމްލެޓް ސޭންޑްވިޗް
 
ކުޅިކޮށް ކާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މިރުސްވެސް އެޅިދާނެ
ނާޒުމީ ސައީދު
4,638
ކ. މާލެ |
23 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 11:57

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 2 އަލުވި (ކުދިކޮށް ތުނިކޮށް ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
  • 8 ފޮތި ޗީސް
  • ލޮނު (ރަހަލާ ވަރަށް)
  • 5 ބިސް
  • 1 ފިޔާ (ބޮޑުކޮށް ކޮށާފައި)

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ތަވައަކަށް ތެޔޮ ފޮދެއް އަޅާފައި، އަލުވި، ފިޔާ، ލޮނު އަޅައިގެން ދޭފަތުން ހަލާށެވެ. މިގޮތަށް އަލުވިތައް މަޑުވާން ފެށުމުން ދޭފަތުން ޗަސްކޮށްލާށެވެ.

ދެން ބޯތައްޓަކަށް ހަތަރު ބިސް އަޅާފައި ގިރާލުމަށް ފަހު، ކުރިން ތައްޔާރު ކުރި އަލުވި އަޅާލާށެވެ. ބިހާ އަލުވި ރަނގަޅަށް އެއްކުރުމަށް ފަހު، ތަވައެއްގައި ތެޔޮ ހޭކުމަށްފަހު، އޭގެ ތެރެއަށް އެއްބައި އަޅާލާށެވެ. ދެން އޭގެ މައްޗަށް 4 ޗީޒް ފޮތްޗާއި މަސް އަޅާފައި، އަނެއްކާވެސް 4 ޗީޒް ފޮތި އަޅާލުމަށް ފަހު، ބާކީ ހުރި، އަލުވި މައްޗަށް އަޅާލާށެއެވެ. ދެން ބޯކިބާ ފިހޭހެން ދެ ފުށް ފިހެލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް