ބުރާސްފަތި 22 އޮކްޓޯބަރ 2020
05 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 05
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ރޯދަ ބަދިގެ 1441

ޗިލީ ޗީޒް ޓޯސްޓު

  • ލުއިކޮށް ކާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މި ޓޯސްޓު ރަނގަޅުވާނެ

ކ. މާލެ | 22 މެއި 2020 | ހުކުރު 09:49 | 2,757

ޗިލީ ޗީޒް ޓޯސްޓު - ޔޫޓިއުބް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 2 ލޮނުމެދު (ޗަސްކޮށް ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)
  • 1 ގްރީން ޗިލީ (ތޮޅި މިރުސް)
  • 2 ސަމުސާ ބަޓަރު
  • 4 ފޮތި ޕާން
  • މޮޒެރެއްލާ ޗީޒް
  • ޗިލީ ފްލޭކްސް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ބަޓަރުގެ ތެރެއަށް ޗަސްކުރި ލޮނުމެދާއި، މިރުސް ހިމުންކޮށް ކޮށުމަށް ފަހު، އެ އަޅައިގެން އެއްކޮށްލާށެވެ. ރަނގަޅަށް އެއްކުރެވުމުން، ޕާން ފޮތީގައި ހާކާލާށެވެ.

އެއަށްފަހު ޕާނުގެ މައްޗަށް ޗީޒް ގާނާފައި، ޗީޒް އާއި، ޗިލީ ފްލޭކްސް އަޅާލާށެވެ. ދެން ޗީޒްތައް 'މެލްޓު' ވަންދެން އަވަނުގައި ފިހެލާށެވެ. ނޫނީ މަޑު ގިނީގައި ތަވައެއްގައި ފިހެލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.