raajjemv logo
ރޯދަ ބަދިގެ 1441
ޗިލީ ޗީޒް ޓޯސްޓު
 
ލުއިކޮށް ކާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މި ޓޯސްޓު ރަނގަޅުވާނެ
ނާޒުމީ ސައީދު
4,873
ކ. މާލެ |
22 މެއި 2020 | ހުކުރު 09:49
ޗިލީ ޗީޒް ޓޯސްޓު
ޔޫޓިއުބް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 2 ލޮނުމެދު (ޗަސްކޮށް ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)
  • 1 ގްރީން ޗިލީ (ތޮޅި މިރުސް)
  • 2 ސަމުސާ ބަޓަރު
  • 4 ފޮތި ޕާން
  • މޮޒެރެއްލާ ޗީޒް
  • ޗިލީ ފްލޭކްސް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ބަޓަރުގެ ތެރެއަށް ޗަސްކުރި ލޮނުމެދާއި، މިރުސް ހިމުންކޮށް ކޮށުމަށް ފަހު، އެ އަޅައިގެން އެއްކޮށްލާށެވެ. ރަނގަޅަށް އެއްކުރެވުމުން، ޕާން ފޮތީގައި ހާކާލާށެވެ.

އެއަށްފަހު ޕާނުގެ މައްޗަށް ޗީޒް ގާނާފައި، ޗީޒް އާއި، ޗިލީ ފްލޭކްސް އަޅާލާށެވެ. ދެން ޗީޒްތައް 'މެލްޓު' ވަންދެން އަވަނުގައި ފިހެލާށެވެ. ނޫނީ މަޑު ގިނީގައި ތަވައެއްގައި ފިހެލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް