ހޯމަ 06 ޖުލައި 2020
06 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 15
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ލުފްތަންސާއިން ފަންޑު ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތް

10 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފަންޑެއް ހޯދަން ލުފްތަންސާއިން ސަރުކާރާއެކު މަޝްވަރާކުރަނީ

  • ސަރުކާރުން އެކުލަވާލާފައިވާ އެކޮނޮމިކް ސްޓެބިލައިޒޭޝަން ފަންޑުން 9.9 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހޯދުމުގެ ވާހަކަތައް ވަނީ ފަށާފައި
  • ސަރުކާރަށް އެކުންފުނީގެ 20 އިންސައްތަ ހިއްސާ ނެގުންވެސް ހިމެނޭ

ކ. މާލެ | 21 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 12:01 | 4,534

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ލުފްތަންސާ އެއަރލައިންގެ މަތިންދާ ބޯޓުތައް ގްރައުންޑްކޮށްފައި - ރޮއިޓަރސް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޖަރުމަނުގެ އެއަރލައިން ލުފްތަންސާ އަށް ވަމުންދާ ގެއްލުންތައް ފޫބުއްދުމަށް ސަރުކާރުން އެކުލަވާލާފައިވާ އެކޮނޮމިކް ސްޓެބިލައިޒޭޝަން ފަންޑުން 9.9 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހޯދުމަށް ސަރުކާރާއެކު އެ ކުންފުނިން މަޝްވަރާ ފަށައިފި އެވެ.

މީގެތެރޭގައި ސަރުކާރަށް އެކުންފުނީގެ %20 ހިއްސާ ނެގުންވެސް ހިމެނެ އެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ލުފްތަންސާއިން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ މިހާރު އެލުލަވާލަމުންދާ އެއްބަސްވުމުގައި ކުންފުނީގެ ސުޕަވައިޒަރީ ބޯޑުން ދެ ސީޓެއް ސަރުކާރަށް ނެގުމާއި ގުޅޭގޮތުންވެސް މަޝްވަރާކުރާނެ އެވެ. ނަމަވެސް ވޯޓު ދެވޭނީ ވަކިކަހަލަ ކަންތައްތަކެއްގައި ކަމަށް ލުފްތަންސާއިން ބުނެއެވެ.

ލުފްތަންސާއިން ސަރުކާރާއެކު މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާތާ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާއިރު ބޮޑަށް ވާހަކަތައް ދެކެވެނީ ސަރުކާރުން ދޭ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުންފުނިން ސަރުކާރަށް ދޭނެ ފުރުޞަތުތަކާއި މެދުއެވެ.

ލުފްތަންސާއިން ބުނާގޮތުގައި ސަރުކާރާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ތެރެއިން މުސްތަޤުބަލުގައި ލިބޭ ޢާމްދަނީ ބަހާނެ ގޮތާއި މެނޭޖްމަންޓްގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތްތައް ހިމެނޭއިރު މިކަމުގެ އެންމެ ފަހު ނިންމުން ނިންމާނީ ވިލާތު އިއްތިހާދުންނެވެ.

ލުފްތަންސާ އިން ދެކޭގޮތުގައި މި އެއްބަސްވުން ވުޖޫދު ކުރެއްވިއްޖެނަމަ، މިހާރު ދިމާވެފައިވާ އިޤުތިޞާދީ މައްސަލައަށް ބޮޑު ޙައްލެއް ލިބިގެންދާނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.