raajjemv logo
ރޯދަ ބަދިގެ 1441
ވެނީލާ ރައިސް ޕުޑިންގ
 
އެޕަލް ސިރަޕްގެ ބަދަލުގައި އެމީހަކަށް ކަމުދާ ސިރަޕް އެއް ބޭނުން ކޮށްލެވިދާނެ
ނާޒުމީ ސައީދު
4,614
19 މެއި 2020 | އަންގާރަ 14:45
ކ. މާލެ
ވެނީލާ ރައިސް ޕުޑިންގ
ރެސިޕީ ތަރޓީ. ކޮމް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 1 ޖޯޑު ހަނޑޫ (އާދައިގެ)
  • 3 ޖޯޑު ފުލް ކްރީމް
  • ½ ޖޯޑު ހަކުރު
  • 2 ސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް
  • 3 ބިސް (ރީނދޫ ބައި)
  • ކުޑަ ލޮނުކޮޅެއް
  • 1 ދަޅު ގެރިކިރު
  • ½ ޖޯޑު އަލްމަންޑް ފްލޭކްސް
  • އެޕަލް ސިރަޕް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

އެންމެ ފުރަތަމަ 2 މިނެޓު ވަންދެން ހަނޑޫ ފެނު ކައްކާލާށެވެ. އެއަށްފަހު އެހެން ތެއްޔަކަށް ހަނޑޫ އެޅުމަށް ފަހު، ފުލް ކްރީމް، ހަކުރު، ލޮނު ކޮޅެއް، ވެނީލާ އެސެންސް، އަޅައިގެން މަޑު ގިނީގައި ކައްކާށެވެ. ރަނގަޅަށް ހަލަމުން 30 މިނެޓު ވަންދެން ކައްކާލާށެވެ.

ދެން ބޯތައްޓެއްގައި ގެރި ކިރު، ބިސް އަޅައިގެން ރަނގަޅަށް ގިރާލުމަށް ފަހު، ކެއްކި ބަތުގެ ތެރެއަށް އަޅާލާށެވެ. ދެން ރަނގަޅަށް ގަށާލުމަށް ފަހު ތައްޓަކަށް އަޅާފައި އޭގެ މައްޗަށް އެޕަލް ސިރަޕް، އަދި އަލްމަންޑް ފްރައި ކޮށްފައި އަޅާލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
100%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް