ހުކުރު 05 ޖޫން 2020
03 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 13
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:35
ސިއްޚީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް އާލިއާގެ ޚާއްސަ ހަދިޔާއެ

ސިއްޚީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް އާލިއާގެ ޚާއްސަ ހަދިޔާއެއް

  • އަސްލި "ހީރޯ" އިންނަކީ އެއީ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައި

ކ. މާލެ | 19 މެއި 2020 | އަންގާރަ 01:04 | 5,226

އާލިއާ ބަޓް - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޕްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ސިއްޚީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރ އާލިއާ ބަޓް ޚާއްސަ ހަދިޔާއެއް ފޮނުވައިފި އެވެ.

ފްރޮންޓްލައިންގައި ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އުފާކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އާލިއާ ފޮނުވާފައިވަނީ ފޮނި ކާތެއްޗާއި ސްނެކްސް އެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ޗޮކްލެޓާއި ބަން އާއި ސްނެކްސް އަދި އެޕަލް ޖޫސް ހިމެނެ އެވެ. މިތަކެއްޗާއި އެކު އާލިއާ ވަނީ އެފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކޮށް ނޯޓެއްވެސް ފޮނުވާފަ އެވެ.

އެ ނޯޓްގައި ދުޅަހެޔޮ މުޖްތަމައުއެއް ބިނާ ކުރުމަށާއި އެންމެގެ ރައްކައުތެރިކަމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް އާލިއާ ވަނީ ޝުކުރު އަދާކޮށްފަ އެވެ. އަދި އަސްލު "ހީރޯ" އިންނަކީ އެއީ ކަމަށް އާލިއާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އާލިއާ ގެންދަނީ މިދުވަސްވަރު ގޭގައި ހުރެ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ޖިމްގައި ކަސްރަތު ކުރަމުންދާ ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯތައްވެސް ދަނީ ހިއްސާ ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.