raajjemv logo
ރޯދަ ބަދިގެ 1441
ޗޮކްލެޓް ޕުޑިންގ ކޭކް
 
ޗޮކްލެޓް ޕުޑިން ކޭކް ފިނިކޮށްލައިގެން ވަރަށް މީރުވާނެ
ނާޒުމީ ސައީދު
45,525
ކ. މާލެ |
18 މެއި 2020 | ހޯމަ 13:17
ޗޮކްލެޓް ޕުޑިންގ ކޭކް
ޔޫޓިއުބް

ކޭކު ފިހުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި

 • 1 ދަޅު ގެރިކިރު
 • ½ ޖޯޑު ތެޔޮ
 • ¼ 1 ޖޯޑު ފުށް
 • 1 ޖޯޑު ހަކުރު ( ޕައުޑަރ)
 • ⅓ ކޮކޯ ޕައުޑަރ
 • 1 ސަމުސާ ބޭކިން ޕައުޑަރ
 • ½ ސަމުސާ ބޭކިންގ ސޮޑަ
 • 3/4 ޖޯޑު މިލްކް
 • 1 ސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

 • ފުރަތަމަ ގެރިކިރު ބޯތައްޓަކަށް އަޅާފައި އޭގެ ތެރެއަށް ތެޔޮ އަޅައިގެން އެއްކޮށްލާށެއެވެ. ދެން އެ ތަށި މަތީގައި ފުރޭންޏެއް ބޭއްވުމަށް ފަހު، ފުށާއި، ހަކުރު، ކޮކޯ ޕައުޑަރ، ބޭކިންގ ޕައުޑަރ، ބޭކިންގ ސޮޑާ، އަޅައިގެން ފުރާނާލާށެއެވެ. އެއަށްފަހު، އޭގެ ތެރެއަށް މިލްކު އަޅައިގެން ރަނގަޅަށް ގިރާލުމަށްފަހު، ވެނީލާ އެސެންސް އަޅާފައި އެއްކޮށްލުމަށްފަހު، ޓްރޭއެއްގެ ތެރެއަށް އަޅާލާށެވެ. ދެން 180 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް ގައި ހޫނުކުރުމަށް ފަހު 20 މިނެޓް އަވަނުން ފިހެލާށެވެ.

ޗޮކްލެޓް ޕުޑިން ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި

 • 3/4 ޖޯޑު ގެރިކިރު
 • 1.5 ޖޯޑު ކިރު (ކޮންޑެންސްޑް)
 • ⅓ ކޮކޯ ޕައުޑަރ
 • 2 ސަމުސާ ކޯންފްލަރ
 • ½ ޑާކް ޗޮކްލެޓް
 • ޗޮކޯ ޗިޕްސް
 • 6 އޯރިއޯ ބިސްކޯދު

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

އޯރިއޯ ބިސްކޯދު ފުނޑުކުރުމަށް ފަހު، ފުޑް ކޮންޓެއިނަރެއްގެ ތެރެއަށް އޯރިއޯ ލޭޔާއެއް އަޅާލާށެވެ. ދެން 3/4 ޖޯޑު ގެރިކިރާއި، 1.5 ޖޯޑުގެ ކިރު އަޅައިގެން ރަނގަޅަށް ހޭންޑް މިކްސަރަކުން ގިރާލާށެވެ. ދެން އޭގެ ތެރެއަށް ކޮކޯ ޕައުޑަރާއި، ކޯން ފްލަރ ވެސް އަޅާލާށެވެ. ހުރިހާ އެއްޗެއް ރަނގަޅަށް އެއްވަންދެން ގިރާލުމަށް ފަހު، ފުރާނާފައި ތެއްޔަކަށް އަޅާލާށެވެ. ދެން އޮލަވަންދެން އުނދުން މަތީގައި ކައްކާލާށެވެ. އޮލަވުމުން ޑާކް ޗޮކްލެޓް އޭގެތެރެއަށް އަޅާލާށެވެ.

އެއަށްފަހު ކުރިން އޯރިއޯ އެޅި ކޮންޓެއިނަރުގެ ތެރެއަށް ކޭކު ފޮއްޗެއް ކަފާލުމަށް ފަހު ލާށެއެވެ. ދެން އޭގެ މައްޗަށް ޗޮކޯ ޗިޕްސް އަޅާލުމަށް ފަހު، ކުރިން ތައްޔާރު ކުރި ޗޮކްލެޓް ޕުޑިން އޭގެ މައްޗަށް އަޅާލާށެވެ. އެއަށްފަހު އޭގެ މެދަށްވާ ގޮތަށް މައްޗަށް ޗޮކްލެޓް ޗިޕްސް އަޅާލާށެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
39%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
28%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
28%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
6%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
21 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 11:53
އައިމިނާ
ގެރި ކިރު އަދި ކޮންޑެންސްޑް މިލްކް އެކައްޗެއް ނޫންތަ؟
21 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 01:02
ޢަހުމަދު
kukulhު do bisq އަޅާނީ
18 މެއި 2020 | ހޯމަ 13:39
މަރީ
ބިސް ނާޅާ ތަ؟