އަންގާރަ 20 އޯގަސްޓު 2019
10 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 18
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:32
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވޫޑް

މާބަނޑު އަންހެނަކު ކައިވެނިކުރާ މަންޒަރު ދައްކާތީ މުޒާހަރާކޮށްފި

  • ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ޓީ.ޕީ އަގްރަވާލްގެ އޮފީސް ދޮރުމަތީގައި މުޒާހަރާކޮށްފައި ވަނީ ވިޝްވާ ހިންދޫ ޕަރިޝާދު (ވީއެޗްޕީ) ގެ މެންބަރުންތަކެއް

އަލީ ޔޫސުފް
AliYooosuf

ކ. މާލެ 5 އޭޕުރިލް 2017 | ބުދަ 14:03 2,932

"ލާލީ ކީ ޝާދީ މޭ ލައްޑޫ ދީވާނާ"އާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާކުރި ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރި ޕޯސްޓަރެއް - ގޫގުލް

އަލަށް ރިލީޒްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ލާލީ ކީ ޝާދީ މޭ ލައްޑޫ ދީވާނާ"ގައި މާބަނޑު އަންހެނަކު ކައިވެނިކުރާ މަންޒަރު ދައްކާތީ އެ ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރުގެ އޮފީސް ދޮރުމަތީގައި ބަޔަކު މުޒާހަރާކޮށްފިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން މުމްބާއީގައި ހުންނަ އޮފީސް ދޮރުމަތީގައި ގާތްގަނޑަކަށް 80 ވަރަކަށް މީހުން މުޒާހަރާކޮށްފައި ވެއެވެ. ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ޓީ.ޕީ އަގްރަވާލްގެ އޮފީސް ދޮރުމަތީގައި މުޒާހަރާކޮށްފައި ވަނީ ވިޝްވާ ހިންދޫ ޕަރިޝާދު (ވީއެޗްޕީ) ގެ މެންބަރުންތަކެކެވެ.

ވީއެޗްޕީން ބުނީ އެ ފިލްމްގައި ހިންދޫންގެ އިހްސާސްތަކާ ސަގާފަތާ ދެކޮޅު މަންޒަރުތަކެއް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އެ މަންޒަރުތައް ފިލްމުން އުނިކުރަން އެ މީހުން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

 

ލާލީ ކީ ޝާދީ މޭ ލައްޑޫ ދީވާނާ" ގެ ޕޯސްޓަރެއް"

 

އިންޑިއަން މޯޝަން ޕިކްޗާ ޕްރޮޑިއުސާސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްކަން ވެސް ކުރާ އަގްރަވާލް ބުނީ އޭނާގެ ފިލްމަށް ސެންސަރު ބޯޑުން ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން އެއްވެސް މަންޒަރެއް އުނިނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އަގްރަވާލްގެ އޮފީސް ދޮށަށް އެއްވި މީހުން ފުލުހުން ފަހުން ވަނީ ދުރަށް ޖައްސައި އެ ސަރަހައްދުން ފޮނުވާލާފައެވެ.

މަނީޝް ހަރީޝަންކަރު ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ މި ފިލްމް ރިލީޒްކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. މި ފިލްމްގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ ނަސީރުއްދީން ޝާހްގެ ދަރިފުޅު ވިވާން ޝާހް އާއި ކަމަލް ހަސަންގެ ދަރިފުޅު އަކްޝަރާއެވެ. މީގެ އިތުރުން ގުރްމީތު ޗޯދަރީ އާއި ސޯރަބް ޝުކްލާ ވެސް މި ފިލްމްގެ މުހިންމު ރޯލްތަކުން ފެނިގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް