ރޯދަ ބަދިގެ 1441
ކޯރން ޗީޒް
 
ކޯން ޗީޒް ހުހާ ކާލަން މީރުވާނެ
ކ. މާލެ |
ކޯރން ޗީޒް
މާންޗީ.ކޮމް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 1 ދަޅު އަންސޯލްޓެޑް ކޯން
  • ¾ ޖޯޑު ފިޔާ (ކުދިކޮށް ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
  • ¾ ރެޑް ބެލް ޕެޕަރ (ކުދިކޮށް ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
  • ¾ ގްރީން ބެލްޕެޕަރ (ކުދިކޮށް ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
  • ލޮނު (ރަހަލާވަރަށް)
  • 1 ސަމުސާ އަންސޯލްޓެޑް ބަޓަރު
  • 4/1 ޖޯޑު މަޔޯނައިސް
  • 1 ސަމުސާ ހަކުރު
  • މޮޒެރެއްލާ ޗީޒް (ތުނިކޮށް ސްލައިސްކޮށް)

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ދަޅުގައި ހުރި ފެން ފުރޭނުމަށް ފަހު، ހުދު ފޮތި ކޮޅަކަށް ކޯން އަޅައިގެން ދިޔަ ފެލާލާށެވެ. ދެން ބޯތައްޓެއްގެ ތެރެއަށް ފިޔާ، ރެޑް ބެލް ޕެޕަރ، ގްރީން ބެލް ޕެޕަރ، ލޮނު އެޅުމަށް ފަހު، ރަނގަޅަށް އެއްކޮލާށެވެ. އެއަށް ފަހު، ތަވައެއްގެ ތެރެއަށް ބަޓަރާއި ކޯން އަޅައިގެން ފްރައިކޮށްލާށެވެ. ދެން ކުރިން އެއްކުރި ފިޔާގެ ބާވަތްތައް ފޮތިކޮޅަކަށް އަޅައިގެން ދިޔަ ފެލާލުމަށް ފަހު، އެބައިވެސް ތަވާގެ ތެރެއަށް އަޅާލައިގެން އެއްކޮލާށެވެ. 3 މިނެޓް މިގޮތަށް ބެހެއްޓުމަށް ފަހު، އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.

އެއަށްފަހު، މަޔޮނައިސް އަޅައިގެން އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން އަނެއްކާވެސް ތަވައެއްގެ ތެރެއަށް ތައްޔާރުކުރި ކޯން އެޅުމަށް ފަހު، އޭގެ މައްޗަށް ޗީޒް ސްލައިސް އަޅާފައި، މަޑު ގިނީގައި ބޮކި ޖަހަންދެން 7 މިނެޓް ބަހައްޓާށެވެ. އެއަށްފަހު އަވަނުގައި ޗީޒްތައް އެއްކޮށް ދިޔާ ވަންދެން ބެހެއްޓުމަށް ފަހު ނަގާލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved