އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ރޯދަ ބަދިގެ 1441

ކޯރން ޗީޒް

  • ކޯން ޗީޒް ހުހާ ކާލަން މީރުވާނެ

ކ. މާލެ | 16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 11:54 | 2,534

ކޯރން ޗީޒް - މާންޗީ.ކޮމް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 1 ދަޅު އަންސޯލްޓެޑް ކޯން
  • ¾ ޖޯޑު ފިޔާ (ކުދިކޮށް ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
  • ¾ ރެޑް ބެލް ޕެޕަރ (ކުދިކޮށް ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
  • ¾ ގްރީން ބެލްޕެޕަރ (ކުދިކޮށް ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
  • ލޮނު (ރަހަލާވަރަށް)
  • 1 ސަމުސާ އަންސޯލްޓެޑް ބަޓަރު
  • 4/1 ޖޯޑު މަޔޯނައިސް
  • 1 ސަމުސާ ހަކުރު
  • މޮޒެރެއްލާ ޗީޒް (ތުނިކޮށް ސްލައިސްކޮށް)

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ދަޅުގައި ހުރި ފެން ފުރޭނުމަށް ފަހު، ހުދު ފޮތި ކޮޅަކަށް ކޯން އަޅައިގެން ދިޔަ ފެލާލާށެވެ. ދެން ބޯތައްޓެއްގެ ތެރެއަށް ފިޔާ، ރެޑް ބެލް ޕެޕަރ، ގްރީން ބެލް ޕެޕަރ، ލޮނު އެޅުމަށް ފަހު، ރަނގަޅަށް އެއްކޮލާށެވެ. އެއަށް ފަހު، ތަވައެއްގެ ތެރެއަށް ބަޓަރާއި ކޯން އަޅައިގެން ފްރައިކޮށްލާށެވެ. ދެން ކުރިން އެއްކުރި ފިޔާގެ ބާވަތްތައް ފޮތިކޮޅަކަށް އަޅައިގެން ދިޔަ ފެލާލުމަށް ފަހު، އެބައިވެސް ތަވާގެ ތެރެއަށް އަޅާލައިގެން އެއްކޮލާށެވެ. 3 މިނެޓް މިގޮތަށް ބެހެއްޓުމަށް ފަހު، އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.

އެއަށްފަހު، މަޔޮނައިސް އަޅައިގެން އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން އަނެއްކާވެސް ތަވައެއްގެ ތެރެއަށް ތައްޔާރުކުރި ކޯން އެޅުމަށް ފަހު، އޭގެ މައްޗަށް ޗީޒް ސްލައިސް އަޅާފައި، މަޑު ގިނީގައި ބޮކި ޖަހަންދެން 7 މިނެޓް ބަހައްޓާށެވެ. އެއަށްފަހު އަވަނުގައި ޗީޒްތައް އެއްކޮށް ދިޔާ ވަންދެން ބެހެއްޓުމަށް ފަހު ނަގާލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.