އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ރޯދަ ބަދިގެ 1441

މައިލޯ ކޭކް ވިތް ކޮންޑެންސްޑް މިލްކް އައިސިންގ

 • މި ކޭކަކީ އަޖުމަ ބަލާލަން ރަނގަޅު ޑިޒާޓެއް!

ކ. މާލެ | 16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 13:01 | 43,325

މައިލޯ ކޭކް ވިތް ކޮންޑެންސްޑް މިލްކް އައިސިންގ، ދަ ސްވީޓް ރެބެލިއަން - ގޫގުލް

މައިލޯ ކޭކަކީ ގޭގައިހުރި ތަކެތިން ފަސޭހައިން ހަދާލެވޭނެ މީރު ޑިޒާޓެކެވެ.

ކޭކަށް ބޭނުން ވާނެ ތަކެތި:

 • 225 މިލިލީޓަރު ދިޔާ ކިރު
 • 3 ބިސް
 • 2 ޖޯޑު މައިލޯ
 • 2 ޖޯޑު ފުށް
 • 3/4 ޖޯޑު ބަޓަރު (އަންސޯލްޓަޑް)
 • 3/4 ޖޯޑު ހަކުރު
 • 3 ސަމުސާ ކޮކޯ ޕައުޑަރ

އައިސިންގަށް ބޭނުން ވާނެ ތަކެތި:

 • ބައި ޖޯޑު ބަޓަރު (އަންސޯލްޓަޑް)
 • 5 ޖޯޑު އައިސިންގ ހަކުރު
 • 1 ދަޅު ގެރިކިރު
 • 1 ސައި ސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް
 • 100 މިލިލީޓަރު ދިޔާ ކިރާއި 1/4 ޖޯޑު މައިލޯ އެއްކޮށްފައި ވަކިން ބަހައްޓާ

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

އެންމެ ފުރަތަމަ ބަޓަރާއި ހަކުރު ހޭންޑް މިކްސަރަކުން ގަށާލާށެވެ. ދެން ފަހަރަކު ބިހެއް އެއްކުރަމުން ދާށެވެ. ބިސްތައް އެއްވުމުން މައިލޯ އަޅާފައި އެއްކޮށްލާށެވެ.

ވަކިން ތައްޓެއްގައި ފުށާއި ބޭކިންގ ޕައުޑަރު އެއްކޮށްލާފައި ބަހައްޓާށެވެ. ކޭކު ފުށްގަނޑުތެރެޔަށް ފުށް އަދި ކިރު ބައިބަޔަށް އަޅަމުން އެއްކުރަމުންދާށެވެ.

ދެން ޓްރޭއަކަށް އަޅާލުމަށް ފަހު 35 - 40 މިނެޓް ވަންދެން 180 ޑިގްރީ ސެލްސިއެސްގައި ފިހެލާށެވެ.

ކޭކު ފިހެވޭ ގަޑިގައި އައިސިންގ ތައްޔާރުކޮށްލުމަށް ބަޓަރުކޮޅު ގަށާލާށެވެ. ދެން އައިސިންގ ހަކުރުގެ އެއްބައި އަޅާފައި ގިރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ގެރިކިރުދަޅު އަޅައި، ގަށާލާށެވެ. ދެން ބާކީ ހުރި ހަކުރުކޮޅު އެއްކޮށްލާ، ވެނީލާ އެސެންސްފޮދު އެއްކޮށްލާށެވެ.

ކޭކު ފިހެވުމުން ބޭނުމިއްޔާ 3 ލޭޔަރަށް ކަފާލާފައި، ވަކިން އެއްކުރި މައިލޯ އަދި ކިރު މިކްސްޗަރު ފަހަރަކު ފަށަލައެއްގެ މައްޗަށް އަޅައި، ފޯކޮށްލާށެވެ.

ދެން ފަހަރަކު ފަށަލައެއްގައި އައިސިންގ އުނގުޅުމަށް ފަހު، މަތިމައްޗަށް އަތުރާލާށެވެ.

އެއަށްފަހު ކޭކު ވަށާ އައިސިންގ ޖަހައި، ބޭނުމިއްޔާ މައްޗަށް ހިކި މައިލޯ ކޮޅެއް ބުރުވާލާފައި ފިނިކުރާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.