އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ޖާންވީ ކަޕޫރް

ޖާންވީގެ "ދަ ކާރްގިލް ގާލް" ނެޓްފްލިކްސް އަށް

  • ނެޓްފްލިކްސްގައި ފިލްމު ރިލީޒްކުރަނީ ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން ސިނަމާތައް ބަންދުވުމުން

ކ. މާލެ | 15 މެއި 2020 | ހުކުރު 01:32 | 2,481

ޖާންވީ ކަޕޫރް - ގޫގުލް

ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން ޖާންވީ ކަޕޫރުގެ "ދަ ކާރްގިލް ގާލް" ނެޓްފްލިކްސްގައި ރިލީޒްކުރަން މިހާރު ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

ކޮވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން މުޅި އިންޑިއާ ވަނީ ލޮކްޑައުން ކޮށްފަ އެވެ. އެހެންކަމުން މި ދުވަސްކޮޅު ހުރިހާ ސިނަމާތައް ހުރީ ތަޅު އަޅުވާފަ އެވެ. ރިލީޒް ކުރަން ތައްޔާރުވެފައި ހުރި އެތައް ފިލްމެއް ވަނީ ރިލީޒް ނުކުރެވިފަ އެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީއަށް ދަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުން ލިބެމުންނެވެ.

ފިލްމު "ދަ ކާރްގިލް ގާލް" އަކީ ޒީ ފިލްމްސް އިން ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ފިލްމެއްކަމަށް ދަނީ އަޑުތައް ފެތުރެމުންނެވެ.

ކޮވިޑް 19 ދިގު ދެމިގެން ދާނެ ދުވަހެއް ޔަގީން ނުވާތީ ސިނަމާތައް ހުޅުވާނެ ތާރީޙެއް ބުނާކަށް ނޭނގެ އެވެ. އެހެންކަމުން އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ބައެއް ފިލްމުތައް ދަނީ ރިލީޒް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.