ރޯދަ ބަދިގެ 1441
އަލުވި ނާން
 
މިއީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ ކާއެއްޗެއް
ކ. މާލެ |
އަލުވި ނާން
ޔޫޓިއުބް

އަލުވި ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ ވަރަށް ގިނަ ބާވަތްތައް ހުރެއެވެ. އެގޮތުން މިފަހަރު މިގެނެސްދެނީ އަލުވި އަޅައިގެން ނާނު ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތެއެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި‪:‬‬‬‬‬‬‬

 • 1 ކިލޯ ފުށް
 • 1 ސައި ސަމުސާ ހަކުރު
 • ލޮނު (ރަހަލާ ވަރަށް)
 • 1 ސަމުސާ އީސްޓު
 • 1 ސަމުސާ ބޭކިންގ ސޮޑާ
 • 4 ސަމުސާ ތެޔޮ
 • 4 ސަމުސާ ޔޯގަޓް
 • 3 ޖޯޑު މިލްކު
 • 1 ފިޔާ (ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
 • 1 ސަމުސާ އިނގުރު
 • 3 ގްރީން ޗިލީ ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)
 • 1 ސަމުސާ ދިރި
 • 2 ސަމުސާ ކޮރިއަންޑަރ
 • 1 ސަމުސާ ރީނދޫ
 • 1 ސަމުސާ ރެޑް ޗިލީ ޕައުޑަރ (ޗިލީ ފްލޭކްސް ވެސް ބޭނުންކޮށްލެވިދާނެ)
 • 8 އަލުވި (ފެނުކައްކާފައި)
 • ގްރީން ކޮރިއަންޑަރ ލީވްސް
 • 1 ފަޅި ލުނބޯ
 • 1 ބިސް
 • 1 ސަމުސާ މިލްކު
 • ސެސިމީ ސީޑް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ފުށް މޮޑުމަށް ތައްޓެއްގެ ތެރެއަށް ފުށް، ހަކުރު، ލޮނު، އީސްޓް، ބޭކިންގ ސޮޑާ، ތެޔޮ، ސަމުސާ ޔޯގަޓް، ކިރު އަޅައިގެން މޮޑެލާށެއެވެ. ދެން ބޯތައްޓެއްގެ ތެރޭގައި ތެޔޮ ފޮދެއް ހޭކުމަށްފަހު، ފުށް ގުޅަ އޭގެ ތެރެއަށްލާ ރެޕް ކޮށްލާށެއެވެ.

އެއަށްފަހު، ތަވައަކަށް ތެޔޮ ފޮދެއް އަޅާފައި، އިނގުރު، ގްރީން ޗިލީ، ދިރި، ކޮރިއަންޑަރ، ރީނދޫ، ރެޑް ޗިލީ ޕައުޑަރ، އަޅައިގެން ރަތްކޮށްލާށެއެވެ. ދެން އަލުވި ފެނުކެއްކުމަށްފަހު ޗަސްކޮށްލާފައި ރަތްކުރި ފިޔާގެ ތެރެއަށް އަޅާލާށެއެވެ. ދެން އޭގެ މައްޗަށް ރަހަލާވަރަށް ލޮނު އެޅުމަށްފަހު، އަލުވިތަށް ބޮޑަށް ޗަސްކޮށްލާށެއެވެ. އެއަށްފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ކޮރިއަންޑަރ ލީވްސް އާއި ލުނބޯ އަޅައިގެން އެއްކޮށްލާށެއެވެ.

ދެން ކުރިން ތައްޔާރުކުރި ފުށްގަނޑުން 7 ވަރަކަށް ގުޅަ ޖަހާލާށެއެވެ. އެއަށްފަހު ރޮށި ދަމާހެން ދަމާލުމަށްފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ކުރިން ތައްޔާރުކުރި އަލުވި އެޅުމަށްފަހު ކައިރިފަށުގައި ފެން ހާކާލުމަށް ފަހު، މަސްރޮށި ބައްދާހެން ބައްދާލާށެއެވެ. އަލުވި އަޅާ ބައްދާލި ފުށްގުޅަތައް އަތުން ފިއްތާލުމަށް ފަހު ދަމާލާށެއެވެ. ދެން ނާނު ހުންނަ ބައްޓަމަށް ޑިޒައިން ކޮށްލާށެއެވެ. އެއަށްފަހު، ބިހާ ކިރު އެއްކުރުމަށް ފަހު، ނާނު މަތީގައި ފިއްސަކުން ހާކާލާށެއެވެ. ދެން މައްޗަށް ސެސިމީ ސީޑް ބުރުވާލާށެއެވެ. ދެން ރޮށި ފިހޭ ތަވައެއްގައި، މަޑު ގިނީގައި ދެ ފަރާތް މޮށިކުލަ އަރަންދެން 3 މިނެޓް ފިހެލުމަށް ފަހު، އަވަނުގައި 160 ޑިގްރީގައި 6 މިނިޓް ވަންދެން ފިހެލާށެއެވެ. ފިހެ ނިމުމުން އޭގެ މަތީގައި ކޮރިއަންޑަރ އާއި ބަޓަރު ހާކާލާށެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved