އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ރޯދަ ބަދިގެ 1441

އަލުވި ނާން

 • މިއީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ ކާއެއްޗެއް

ކ. މާލެ | 14 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 10:57 | 4,416

އަލުވި ނާން - ޔޫޓިއުބް

އަލުވި ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ ވަރަށް ގިނަ ބާވަތްތައް ހުރެއެވެ. އެގޮތުން މިފަހަރު މިގެނެސްދެނީ އަލުވި އަޅައިގެން ނާނު ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތެއެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި‪:‬‬‬‬‬‬‬

 • 1 ކިލޯ ފުށް
 • 1 ސައި ސަމުސާ ހަކުރު
 • ލޮނު (ރަހަލާ ވަރަށް)
 • 1 ސަމުސާ އީސްޓު
 • 1 ސަމުސާ ބޭކިންގ ސޮޑާ
 • 4 ސަމުސާ ތެޔޮ
 • 4 ސަމުސާ ޔޯގަޓް
 • 3 ޖޯޑު މިލްކު
 • 1 ފިޔާ (ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
 • 1 ސަމުސާ އިނގުރު
 • 3 ގްރީން ޗިލީ ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)
 • 1 ސަމުސާ ދިރި
 • 2 ސަމުސާ ކޮރިއަންޑަރ
 • 1 ސަމުސާ ރީނދޫ
 • 1 ސަމުސާ ރެޑް ޗިލީ ޕައުޑަރ (ޗިލީ ފްލޭކްސް ވެސް ބޭނުންކޮށްލެވިދާނެ)
 • 8 އަލުވި (ފެނުކައްކާފައި)
 • ގްރީން ކޮރިއަންޑަރ ލީވްސް
 • 1 ފަޅި ލުނބޯ
 • 1 ބިސް
 • 1 ސަމުސާ މިލްކު
 • ސެސިމީ ސީޑް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ފުށް މޮޑުމަށް ތައްޓެއްގެ ތެރެއަށް ފުށް، ހަކުރު، ލޮނު، އީސްޓް، ބޭކިންގ ސޮޑާ، ތެޔޮ، ސަމުސާ ޔޯގަޓް، ކިރު އަޅައިގެން މޮޑެލާށެއެވެ. ދެން ބޯތައްޓެއްގެ ތެރޭގައި ތެޔޮ ފޮދެއް ހޭކުމަށްފަހު، ފުށް ގުޅަ އޭގެ ތެރެއަށްލާ ރެޕް ކޮށްލާށެއެވެ.

އެއަށްފަހު، ތަވައަކަށް ތެޔޮ ފޮދެއް އަޅާފައި، އިނގުރު، ގްރީން ޗިލީ، ދިރި، ކޮރިއަންޑަރ، ރީނދޫ، ރެޑް ޗިލީ ޕައުޑަރ، އަޅައިގެން ރަތްކޮށްލާށެއެވެ. ދެން އަލުވި ފެނުކެއްކުމަށްފަހު ޗަސްކޮށްލާފައި ރަތްކުރި ފިޔާގެ ތެރެއަށް އަޅާލާށެއެވެ. ދެން އޭގެ މައްޗަށް ރަހަލާވަރަށް ލޮނު އެޅުމަށްފަހު، އަލުވިތަށް ބޮޑަށް ޗަސްކޮށްލާށެއެވެ. އެއަށްފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ކޮރިއަންޑަރ ލީވްސް އާއި ލުނބޯ އަޅައިގެން އެއްކޮށްލާށެއެވެ.

ދެން ކުރިން ތައްޔާރުކުރި ފުށްގަނޑުން 7 ވަރަކަށް ގުޅަ ޖަހާލާށެއެވެ. އެއަށްފަހު ރޮށި ދަމާހެން ދަމާލުމަށްފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ކުރިން ތައްޔާރުކުރި އަލުވި އެޅުމަށްފަހު ކައިރިފަށުގައި ފެން ހާކާލުމަށް ފަހު، މަސްރޮށި ބައްދާހެން ބައްދާލާށެއެވެ. އަލުވި އަޅާ ބައްދާލި ފުށްގުޅަތައް އަތުން ފިއްތާލުމަށް ފަހު ދަމާލާށެއެވެ. ދެން ނާނު ހުންނަ ބައްޓަމަށް ޑިޒައިން ކޮށްލާށެއެވެ. އެއަށްފަހު، ބިހާ ކިރު އެއްކުރުމަށް ފަހު، ނާނު މަތީގައި ފިއްސަކުން ހާކާލާށެއެވެ. ދެން މައްޗަށް ސެސިމީ ސީޑް ބުރުވާލާށެއެވެ. ދެން ރޮށި ފިހޭ ތަވައެއްގައި، މަޑު ގިނީގައި ދެ ފަރާތް މޮށިކުލަ އަރަންދެން 3 މިނެޓް ފިހެލުމަށް ފަހު، އަވަނުގައި 160 ޑިގްރީގައި 6 މިނިޓް ވަންދެން ފިހެލާށެއެވެ. ފިހެ ނިމުމުން އޭގެ މަތީގައި ކޮރިއަންޑަރ އާއި ބަޓަރު ހާކާލާށެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.