ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2017 | އަންގާރަ 16:56
ބޮން ގޮއްވި ސަރަހައްދު
ބޮން ގޮއްވި ސަރަހައްދު
އޭއެފްޕީ
ރަޝިއާގެ މެޓްރޯ
ރަޝިއާގެ މެޓްރޯގައި ބޮން ގޮއްވާލީ މެދުތެރޭ އޭޝިއާ އަށް ނިސްބަތްވާ ޒުވާނެއް
 
ބޮން ގޮއްވުމުގެ ހާދިސާގައި 11 މީހުން މަރުވެފައިވޭ

ރަޝިއާގެ ސެއިންޓް ޕީޓަސްބާގްގެ މެޓްރޯގައި ހޯމަދުވަހު މެންދުރު ބޮން ގޮއްވާލި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މިހާއަކީ އުމުރުން 20 ގެ އަހަރުތައް ގުނަމުންދާ މެދުތެރޭ އޭޝިއާ އަށް ނިސްބަތްވާ ޒުވާނެއް ކަމަށް ރަޝިއާގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

ދެ މެޓްރޯ ސްޓޭޝަންގެ ދެމެދުގައި ދިން ބޮން ގޮއްވުމުގެ ހަމަލާގައި 11 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނާއިރު މަދުވެގެން 45 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ރަޝިއާގެ މީޑިއާ ތައް ބުނާ ގޮތުން ހަމަލާ ދިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ މިހާރު ދެނެގަނެވިފައިވާއިރު އެއީ ސީދާ ޖާނުން ފިދާވެގެން ދިން ހަމަލާއެއް ކަމެއް އަދި ކަށަވަރެއް ނުވެއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ރިޕޯޓުތައް ލިބިގެން ދިޔައީ ދެ ގޮވުމެއް ގޮވި ކަމަށެވެ. އެހެން ނަަމަވެސް ފަހުން ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ހާމަކޮށްފައި ވަނީ ގޮވީ އެންމެ ގޮވުމެއް ކަމަށެވެ.

ބޮން ގޮއްވާލުމުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ސެއިންޓް ޕީޓަސްބާގްގައި ވަނީ ހިތާމަފާޅު ކުރުމުގެ ތިން ދުވަސް އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑީމިއާ ޕުޓިން ވަނީ ބޮންގޮއްވުމުގެ ހާދިސާ ކުށްވެރިކުރައްވައި މަރުވި މީހުންގެ އާއިލާތަކާއި އަދި ރަހްމަތްތެރިންނަަށް ހަމްދަރުދީ ފޮނުއްވާފައެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގެ ވެރިން ދަނީ މިހަަމަލާ ކުށްވެރި ކުރައްވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް