ހުކުރު 29 މެއި 2020
10 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 06
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:33
ރޯދަ ބަދިގެ 1441

ޗީޒީ ޗިކަން ވްރެޕް

 • ރޯދަ ވިއްލަން ތައްޔާރުކޮށްލަން ވަރަށް ކަމުދާނެ ރެސިޕީއެއް!

ކ. މާލެ | 10 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 12:54 | 44,896

ޗީޒީ ޗިކަން ވްރެޕް، މިއީ ޑެލިޝްގެ ފޮޓޯއެއް. - ގޫގުލް

މިއީ ގޭގައި ހުރި އެއްޗެހިން ތައްޔާރުކޮށްލެވޭނެ ފަސޭހަ ޑިޝްއެއް، އަދި ރޯދަ ވީއްލަން ތައްޔާރުކޮށްލަން ވަރަށް ކަމުދާނެ ރެސިޕީއެއް!

ފުށްގަނޑު ހަދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި:

 • 3 ޖޯޑު ފުށް
 • 1 ޖޯޑު ދިޔާކިރު ނޫނީ ފެން (ހޫނު)
 • 1 ސަމުސާ ބޭކިން ޕައުޑަރ
 • 3/4 ސައި ސަމުސާ ލޮނު
 • 2 ސައި ސަމުސާ ތެޔޮ

ފިލިންގ ހަދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި:

 • ބައިކިލޯ ބޯންލެސް ކުކުޅު
 • 1 ސަމުސާ އޮއިސްޓާ ސޯސް
 • 1 ސަމުސާ ސޯޔާސޯސް
 • 1 ބޮޑު ފިޔާ
 • 1 ގިތެޔޮ މިރުސް (ކުޅިކުރަން ބޭނުންވާ ވަރަކަށް)
 • 1 ކެޕްސިކަމް
 • 1/3 ރަތް ބޮޑު މިރުސް
 • 1/3 ރީނދޫ ބޮޑު މިރުސް
 • 1/2 ކެރެޓް
 • 4 ލޮނުމެދު
 • ލޮނު، އަސޭމިރުސް (ރަހަލާވަރަށް)
 • ތެޅި މިރުސް ކޮޅެއް (ރަހަލާވަރަށް)
 • ޕެޕްރިކާ (ރަހަލާވަރަށް)
 • ޗެޑަރ ޗީޒް (ބޭނުން ވަރަކަށް)
 • ލެޓިއުސް ފަތް (ބޭނުން ވަރަކަށް)
 • ޓޮމާޓޯ (ބޭނުން ވަރަކަށް، ފޮތިކޮށް ކޮށާފައި)
 • ކިއުކަމްބާ (ބޭނުން ވަރަކަށް، ފޮތިކޮށް ކޮށާފައި)
 • މެޔޮނައިސް

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

ފުށްގަނޑު ހަދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި އެއްކޮށްލާފައި މޮޑެލާށެވެ. ފުއްގަނޑު 10 މިނެޓް ވަންދެން ރެސްޓްކޮށްލާފައި، ގުޅަ ވަށާފައި ބޭނުންވާ ބޯމިނަކަށް ދަމާލާށެވެ.

ރޮށިތައް ފިހެލާފައި އެއްފަރާތް ކޮށްލާށެވެ.

ފިލިންގް ހަދަން ފިޔާ، މިރުސް، ކެޕްސިކަމް، ލޮނުމެދު، ކެރެޓް އަދި ބޮޑުމިރުސް ކޮޅު ދިގަށް ކޮށާލާށެވެ.

ފިޔާކޮޅު ވަޅޯކޮށްލާށެވެ، އެއަށްފަހު ދެން ހުރި ތަރުކާރީކޮޅު އަޅާށެވެ.

ތަރުކާރީކޮޅު މީރުވުމުން ލޮނު، އަސޭމިރުސް، ޕެޕްރިކާ އަދި ތެޅި މިރުސް އެއްކޮށްލާ، ދެވައްތަރުގެ ސޯސް އަޅާފައި ހާވާލާށެވެ. ވަކިން ތެއްޔެއްގައި ކުކުޅުކޮޅު ދިގަށް ކޮށާލާފައި ތެލުލާށެވެ.

ކޮންމެ ރޮއްޓެއްގައި މެޔޮނައިސް ކޮޅެއް ހާކާލުމަށްފަހު މެދަށް ކުކުޅު ކޮޅެއް އަޅާފައި އޭގެ މައްޗަށް ސޯސްގަނޑު އަޅާށެވެ.

ދެން ތަރުކާރީ މައްޗަށް ފޮތިކޮށްފައިހުރި ޓޮމާޓޯ، ކިއުކަމްބާ އަދި ލެޓިއުސްފްތްކޮޅެއް ލުމަށްފަހު ޗީޒްކޮޅެއް ބުރުވާލާށެވެ.

ފިލިންގް ކޮޅު އަޅާލުމަށް ފަހު ރޮށި ރަނގަޅަށް އޮޅާލާފައި 5 މިނެޓަށް އަވަނަށް ލާށެވެ.(ހަމައެކަނި ޗީޒްކޮޅު ދިޔާކޮށްލަން).

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.