ހުކުރު 29 މެއި 2020
10 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 06
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:33
ރޯދަ ބަދިގެ 1441

އޯރިއޯ ފަޖް

  • މިއީ ތައްޔާރު ކޮށްލަން ފަސޭހަ ރެސިޕީއެއް!
  • ބޭނުންވާނީ ހަމައެކަނި 3 އިންގްރިޑިއެންޓް

ކ. މާލެ | 10 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 12:50 | 34,894

އޯރިއޯ ފަޖް، މިއީ ލިލްލޫނާގެ ފޮޓޯއެއް - ގޫގުލް

އޯރިއޯ ފަޖް އަކީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ޑެޒަޓްއެކެވެ. މިއީ މައިގަނޑު ގޮތަކަށް އެންމެ 3 ބާވަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރު ކޮށްލެވޭނެ ޑެޒަޓެކެވެ.

ބޭނުން ވާނެ ތަކެތި:

  • 24 އޯރިއޯ ބިސްކޯދު (ޗޮކްލެޓް ނުވަތަ ވެނިލާ)
  • 3 ޖޯޑު ވައިޓް ޗޮކްލެޓް ޗިޕްސް (ޗޮކްލެޓެއް ކުދިކޮށް ކޮށާފަވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެ)
  • 1 ދަޅު ގެރިކިރު (އެންމެ ރަނގަޅީ ޑަބަލް ޕީޗް)
  • 1 ސައި ސަމުސާ ވެނިލާ އެސެންސް

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

އެންމެ ފުރަތަމަ އޯރިއޯ ބިސްކޯދުކޮޅު ފުނޑުވާލާށެވެ. (އެއް ބިސްކޯދު ހަތަރު ފަޅިޔަށް).

އެއަށްފަހު ޓްރޭއެއްގައި ބޭކިން ކަރުދާސް އަތުރާލާށެވެ. ބޭކިން ކަރުދާސް ނެތިއްޔާ ތަތްނުލަވާ ޓްރޭއެއް ބޭނުންކުރާށެވެ.

ދެން ޗޮކްލެޓާއި ގެރިކިރު، ތަތްނުލަވާ ތަވައެއްގައި މަޑުގިނީގައި ދިޔާކޮށްލާށެވެ.

ދިޔާ ކުރަމުންދާއިރު ނާންދާކަން ޔަގީން ކުރުމަށް ހާވާލަ ހާވާލަ ހުންނާށެވެ.

ޗޮކްލެޓްކޮޅު ދިޔާވުމުން ރަނގަޅަށް މިކްސް ކޮށްލާފައި ފުނޑުކުރި ބިސްކޯދު ކޮޅުގެ އެއްބައި އަޅާށެވެ. ރަނގަޅަށް ހާވާލައި، ރެޑީކުރި ޓްރޭތެރަޔަށް އަޅާލާށެވެ. މިކަން ކުރާއިރު އަވަސް ވާންވާނެއެވެ، މިކަން ކުރަންވާނީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ތަވާގައި ޗޮކްލެޓްކޮޅު ހިހޫވިޔަ ނުދީއެވެ.

ދެން ޓްރޭގައި އަތުރާލުމަށް ފަހު، މައްޗަށް ބާކީހުރި ބިސްކޯދުކޮޅު އަޅާފައި ކުޑަކޮށް އެތެރެއަށް ގަންބާލާށެވެ.

މިހާރު މިހިރީ ފަޖް ތައްޔާރު ވެފައެވެ، ދެން ފިނިކުރަން 1-2 ގަޑިއިރު ބަހައްޓާލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.