އާދީއްތަ 31 މެއި 2020
12 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 08
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:33
ދެކުނު ކޮރެއާގެ އާގުބޯޓް

ދެކުނު ކޮރެއާގެ ގެއްލިގެން އުޅޭ އާގު ބޯޓް އަޑިއަށް ގޮސްފައިވަކަމަށް ބެލެވެން ފަށައިފި

  • މި ބޯޓަކީ 260،000 ޓަނަށްވުރެ ގިނަ މުދާ އުފުލޭ ބޯޓެއް
  • ފަޅުވެރިން ނިސްބަތްވާ ގައުމުތައް އަދި އެނގިފައެއް ނުވެ
  • އެ ބޯޓް ކައިރިއަށް ދެވުނު ބޯޓަށް ތެޔޮ އަނދާވަސް ވަރަށް ގަދައަށް ދުވާފައިވެ

ކ. މާލެ | 2 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 13:34 | 7,586

 ބޯޓް ފުރާފައިވަނީ ބްރެޒިލްގެ ބަނދަރަކުން ކަމަށްވާއިރު ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔައީ ކޮން މަންޒިލަކަށް ކަމެއް ސާފެއް ނުވޭ - ގޫގުލް

ދެކުނު ކޮރެއާގެ ބޮޑު ކާގޯ ބޯޓެއް 24 މީހުންނާއެކު އެޓްލާންޓިކް ކަނޑަށް އަޑިއަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އުރުގުއާއީގެ ކަނޑުގެ ސިފައިން ބުނެފިއެވެ.

އެ ގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނީ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ކުންފުންޏަކުން ބޭނުންކުރަމުންދާ ސްޓެއްލާ ޑެއިސީއިން ހުކުރު ދުވަހު މެންދުރުގެ ކުރިން ގުޅައި ބޯޓް ދިޔަވަމުންދާ ވާހަކަ ބުނިކަމަށެވެ. ސޯލްގައި ހުންނެވި ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކާ ހަވާލާދީ ޔޮނެޕްސް ނިއުސް އޭޖެންސީން ބުނިގޮތުގައި އެ ސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރި ކާގޯ އުޅަނދުތަކަށް ލައިފް ބޯޓަކާއި ދެ ފަޅުވެރިއަކު ސަލާމަތް ކުރަން އުޅުނު މަންޒަރު ފެނިފައިވެއެވެ.

ފަޅުވެރިން ނިސްބަތްވާ ގައުމުތައް އަދި އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.

އޭއެފްޕީން ބުނެފައިވަނީ ބޯޓް އޮތީ އުރުގުއާއީގެ އައްސޭރިފަށާ ދުރުގައި ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ކޯސްޓް ގާޑުން އެހެން ހަތަރު އާގުބޯޓެއް އެ ބޯޓަށް އެހީވުމަށް ހަމަޖެއްސި ކަމަށެވެ. ފުރަތަމަ އެ ބޯޓް ކައިރިއަށް ދެވުނު ބޯޓަށް ތެޔޮ އަނދާވަސް ވަރަށް ގަދައަށް ދުވާފައިވާކަމަށް ވެއެވެ. 

މާޝަލް އައިލެންޑްސްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މި ބޯޓަކީ 260،000 ޓަނަށްވުރެ ގިނަ މުދާ އުފުލޭ ބޯޓެކެވެ.

 ބޯޓް ފުރާފައިވަނީ ބްރެޒިލްގެ ބަނދަރަކުން ކަމަށްވާއިރު ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔައީ ކޮން މަންޒިލަކަށް ކަމެއް ސާފެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.