ކ. މާލެ
|
2 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 13:34
 ބޯޓް ފުރާފައިވަނީ ބްރެޒިލްގެ ބަނދަރަކުން ކަމަށްވާއިރު ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔައީ ކޮން މަންޒިލަކަށް ކަމެއް ސާފެއް ނުވޭ
 ބޯޓް ފުރާފައިވަނީ ބްރެޒިލްގެ ބަނދަރަކުން ކަމަށްވާއިރު ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔައީ ކޮން މަންޒިލަކަށް ކަމެއް ސާފެއް ނުވޭ
ގޫގުލް
ދެކުނު ކޮރެއާގެ އާގުބޯޓް
ދެކުނު ކޮރެއާގެ ގެއްލިގެން އުޅޭ އާގު ބޯޓް އަޑިއަށް ގޮސްފައިވަކަމަށް ބެލެވެން ފަށައިފި
 
އެ ބޯޓް ކައިރިއަށް ދެވުނު ބޯޓަށް ތެޔޮ އަނދާވަސް ވަރަށް ގަދައަށް ދުވާފައިވެ
 
ފަޅުވެރިން ނިސްބަތްވާ ގައުމުތައް އަދި އެނގިފައެއް ނުވެ
 
މި ބޯޓަކީ 260،000 ޓަނަށްވުރެ ގިނަ މުދާ އުފުލޭ ބޯޓެއް

ދެކުނު ކޮރެއާގެ ބޮޑު ކާގޯ ބޯޓެއް 24 މީހުންނާއެކު އެޓްލާންޓިކް ކަނޑަށް އަޑިއަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އުރުގުއާއީގެ ކަނޑުގެ ސިފައިން ބުނެފިއެވެ.

އެ ގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނީ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ކުންފުންޏަކުން ބޭނުންކުރަމުންދާ ސްޓެއްލާ ޑެއިސީއިން ހުކުރު ދުވަހު މެންދުރުގެ ކުރިން ގުޅައި ބޯޓް ދިޔަވަމުންދާ ވާހަކަ ބުނިކަމަށެވެ. ސޯލްގައި ހުންނެވި ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކާ ހަވާލާދީ ޔޮނެޕްސް ނިއުސް އޭޖެންސީން ބުނިގޮތުގައި އެ ސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރި ކާގޯ އުޅަނދުތަކަށް ލައިފް ބޯޓަކާއި ދެ ފަޅުވެރިއަކު ސަލާމަތް ކުރަން އުޅުނު މަންޒަރު ފެނިފައިވެއެވެ.

ފަޅުވެރިން ނިސްބަތްވާ ގައުމުތައް އަދި އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.

އޭއެފްޕީން ބުނެފައިވަނީ ބޯޓް އޮތީ އުރުގުއާއީގެ އައްސޭރިފަށާ ދުރުގައި ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ކޯސްޓް ގާޑުން އެހެން ހަތަރު އާގުބޯޓެއް އެ ބޯޓަށް އެހީވުމަށް ހަމަޖެއްސި ކަމަށެވެ. ފުރަތަމަ އެ ބޯޓް ކައިރިއަށް ދެވުނު ބޯޓަށް ތެޔޮ އަނދާވަސް ވަރަށް ގަދައަށް ދުވާފައިވާކަމަށް ވެއެވެ. 

މާޝަލް އައިލެންޑްސްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މި ބޯޓަކީ 260،000 ޓަނަށްވުރެ ގިނަ މުދާ އުފުލޭ ބޯޓެކެވެ.

 ބޯޓް ފުރާފައިވަނީ ބްރެޒިލްގެ ބަނދަރަކުން ކަމަށްވާއިރު ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔައީ ކޮން މަންޒިލަކަށް ކަމެއް ސާފެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް