ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 18:04
ފޮނަދޫގައި ފުލުހުންގެ ޓީމެއް ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން
ފޮނަދޫގައި ފުލުހުންގެ ޓީމެއް ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ފޮނަދޫ މަރު
ބިދޭސީ މީހާގެ މަރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި ތިން މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް
ހަށިގަނޑުގައި ޒަޚަމްތަކެއް ފެންނަން އެބަހުރި
މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު މީހާގެ ގާތް ބައެއް
ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖެހީ ހުކުރު ދުވަހު

ލ. ފޮނަދޫގައި މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ބިދޭސީ މީހާގެ މަރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި ތިން މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

 

ފޮނަދޫ އަތިރިމަތީގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެނދުނު ފެނިފައި ވަނީ ބަންގަލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ހަސަނުއްﷲ އެވެ. އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނީ އޭނާ ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދާތާ ދެ ދުވަސް ފަހުންނެވެ. އޭނާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ ފޮނަދޫ ބަރާސިލް އަވަށު ސްޓޭޖާ ދިމާ އަތިރިމަތިންނެވެ.

 

ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާން އަހްމަދު ޝިފާނު ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ހަސަނުއްﷲގެ ހަށިގަނޑުގައި ޒަހަމްތައް އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންވެ، މިހާރު ފުލުހުން އެ މައްސަލަ ތަހްގީގުކުރަމުން ދަނީ މީހަކު މަރާލިކަމުގެ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

 

އެ މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ބިދޭސީ ތިން މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި އެ ތިން މީހުންނަކީ ވެސް ހަސަނުއްﷲ އާ ވަރަށް ގާތްކޮށް އުޅެމުންދިޔަ ތިން މީހުންނެވެ. އެ ތިން މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހާފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު އެވެ.

 

އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފޮނަދޫގައި ފުލުހުންގެ ޓީމެއް ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
- ކޮމެންޓް