އާދީއްތަ 31 މެއި 2020
12 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 08
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:33
ސީރިއާގެ ހަމަނުޖެހުން

ތުރުކީ ސިފައިން ސީރިޔާގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަން ނިންމާލައިފި

  • އޮޕަރޭޝަން ޔޫފްރޭޓްސް ވަނީ ނިންމާލެވިފަ
  • އައިއެސް ޖަމާއަތާއި ކުރުދީ ހަނގުރާމަވެރިން ފައްސާލުމަށް ހިންގި އޮޕަރޭޝަން ފެށީ މިދިއަ އަހަރު

ކ. މާލެ | 30 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 20:24 | 1,641

ތުރުކީގެ ފައުޖުތަކުން ޓޭންކަރާއި އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓާއެކު ސީރިޔާގެ ސަރަހައްދީ ރޮނގު ހުރަސްކޮށް ވަނީ އޯގަސްޓްމަހު - އޮފިޒިއާޑޮޓްސީއެޗް

ތުރުކީ އިން ސީރިޔާގެ އުތުރުގައި "ޔޫފްރޭޓްސް ޝީލްޑް"ގެ ނަމުގައި ހިންގި އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަން ހަތް މަސްދުވަހަށްފަހު ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލާފައިވާކަމަށް ތުރުކީއިން ބުނެފިއެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު ބިނާލީ ޔިލްދްރިމް ވަނީ އެ ގައުމުގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގައި އެކަން އިއުލާނު ކުރައްވާފައެވެ.

އައު އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށާކަން ނުވަތަ ސީރިޔާގައި ތިބި ތުރުކީގެ ފައުޖުތައް ބާލާނެ ކަމެއްވެސް އޭނާ ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ.

އެގައުމުގެ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގެ ކައިރިން އައިއެސް ޖަމާއަތާއި ކުރުދީ ހަނގުރާމަވެރިން ފައްސާލުމަށް ހިންގި އޮޕަރޭޝަން ފެށީ މިދިއަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުއެވެ.

"އޮޕަރޭޝަން ޔޫފްރޭޓްސް ވަނީ ނިންމާލެވިފަ އަދި ކާމިޔާބު.މިއާ ގުޅިގެން އިތުރު އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށާނަމަ އަންނާނީ އެހެން ނަމެއްގަ" ޔިލްދްރިމް ބުދަ ދުވަހު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޯގަސްޓް މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ތުރުކީގެ ފައުޖުތަކުން ޓޭންކަރާއި އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓާއެކު ވަނީ ސީރިޔާގެ ސަރަހައްދީ ރޮނގު ހުރަސްކޮށް ވަދެފައެވެ.

އަންކާރާއިން ބުނެފައިވަނީ އެ އޮޕަރޭޝަނަކީ އައިއެސްގެ ހަނގުރާމަވެރިން އެ ގައުމުގެ ސަރަހައްދީ ރޮނގާއި 100 ކިލޯ މީޓަރު ދުރަށް ޖެއްސުމަށް ހިންގާ އޮޕަރޭޝަނެއް ކަމަށެވެ.

އަސްކަރިއްޔާއާއި ތުރުކީގެ މަދަދާއެކު ހަނގުރާމަކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަވެރިންވަނީ ޖަރާބުލުސްއާ އިތުރު އެތައް ޓައުނެއް ހިފާފައެވެ.

އިރާގުގައި އޮންނަ ކުރުދީންގެ ޖަމާއަތެކޭ އެއްގޮތަށް އެގައުމުގެ ސަރަހައްދީ އިމުގެ ތެރޭގައިވެސް ކުރުދީންގެ އަމިއްލަ ވަކި ވެރިކަމެއް ގާއިމްކޮށްފާނެތީ ތުރުކީއިން ކަންބޮޑުވެއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.