ހޮނިހިރު 30 މެއި 2020
11 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 07
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:33
ކޮވިޑް-19

އިންޑިއާގައި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 118 އަށް

  • ގަޑިއިރު ތެރޭގައި 700 އަށް ވުރެ ގިނަ އާ ކޭސް އެ ގައުމުން ފެނިފައިވޭ
  • މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ވަނީ 118 މީހަކު މަރުވެފަ
  • ފާއިތުވެގެންދިޔަ ހަފްތާގައި އިންޑިއާއިން ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާމީހުންގެ އަދަދު އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފަ

ކ. މާލެ | 6 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 11:43 | 3,828

އިންޑިއާގައި ވޮލިންޓިއަރުން އެހީތެރިވަނީ - އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް

މުޅި ދުނިޔޭގެ އިތުރުން އިންޑިއާގައި ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިންޑިއާއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 118 އަށް އަރައިފިއެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުން އިންޑިއާއިން ވަނީ ފާއިތުވެގެން ދިޔަ 48 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި 700 އަށް ވުރެ ގިނަ އާ ކޭސް އެ ގައުމުން ފެނިފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. މި އަދަދާއެކު އިންޑިއާއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 4،314 އެވެ. ބަލިން 328 މީހަކު ފަސޭހަވެފައިވާއިރު އެންމެ ފަހުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓުތަކާއި ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުން މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ވަނީ 118 މީހަކު މަރުވެފައެވެ.

ފާއިތުވެގެންދިޔަ ހަފްތާގައި އިންޑިއާއިން ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާމީހުންގެ އަދަދު އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައެވެ، އިންޑިއާއިން ވަނީ އެ ގައުމުގައި ވައިރަސް ފެތުރިޔަ ނުދީ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓަކައި އެ ގައުމު ލޮކްޑައުންކޮށްފައެވެ. އަދި ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ ވަނީ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނާއި މުހާތަބްކޮށް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އަރިހުން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ދޭ އިރުޝާދުތަކަށް ބޯލަނބައި ގެއިން ބޭރަށް ނިނުކުމެ ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.